BİZE ULAŞIN
×

   Avukatlık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

   Avukatlık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

   Avukatlık ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

   Avukatlık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler ; Avukat, yargı önünde gerçek ya da tüzel kişilerin hakkını savunmayı meslek edinmiş olan, hak, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici olan kişiye denir. Avukatlık bir serbest meslek olmakla birlikte kamu görevidir.

   Avukatlık İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

   Avukatlık Kanunu madde 2’de avukatlığın amacından söz edilmiştir.

   Avukatlık Kanunu Madde 2  ‘’(Değişik birinci fıkra : 2/5/2001 – 4667/2 md.) Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.’’

   Avukatlar dava takibi sırasında edindiği bilgileri saklamakla yükümlüdür.

   Avukatlar bir işi gerekçe göstermeden reddetme hakkına sahiptir. Hukuka aykırı bir durumda avukatın işi reddetmesi zorunludur.

   Ülkemizde avukatlık yapılabilmesi için üniversite sınavına girip hukuk fakültesinin kazanılması gerekir. Üniversite eğitimi bittikten sonra 1 yıl avukatlık stajı yapılması gerekir.

   Avukat ve müvekkil arasında anlaşıldığı takdirde avukatlık sözleşmesi yapılır.  Sözleşmede ücret belirlenmemiş ise, avukatlık asgari ücret tarifesine göre ücret belirlenir ve avukatın emeğine göre değişiklik gösterebilir. Dava sonucunda alınacak vekalet ücreti avukata aittir. Vekalet ücreti iş sahibinin borcu sebebiyle haczedilemez. Kaynar Hukuk Bürosu olarak Trabzon, Giresun, Rize, Ankara, İstanbul gibi birçok ile danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.