BİZE ULAŞIN
×

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları Türk Medeni Kanunu 174. maddesine göre:
   Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.
   Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.
   Maddi ve manevi tazminat talebi boşanma davasının açılması ile birlikte istenebileceği gibi boşanmanın feri niteliğinde olduğundan boşanma davasında karar verilinceye kadar her aşamada da talep edilebilmektedir.

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   Türk Medeni Kanunu 178. Maddesi gereği: Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Bu nedenle boşanmanın kesinleşmesinden 1 yıl geçtikten sonra maddi ve manevi tazminat talep edilemeyecektir.

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Boşanma tazminat davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemeleri olup davalının ikamet adresinde bulunan aile mahkemesi yetkilidir.

   Trabzonda anlaşmalı boşanma avukatı 

   trabzonda çekişmeli boşanma avukatı