BİZE ULAŞIN
×

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/1.maddesine göre boşanmada maddi tazminat, evlilik birliğinin mahkeme kararı ile sona ermesi neticesinde, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu tarafın, kusurlu taraftan talep ettiği tazminattır.

   4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesine göre, boşanmada manevi tazminat, boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olan diğer taraftan olaya uygun miktarda bir ödenmesini isteyebileceği paradır.

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanma Tazminat Davaları

   Boşanmada Tazminat Hakları Nelerdir ?

   Maddi Tazminat

   mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat talep edebilecektir. Bu tazminat boşanma davası devam ederken istenebileceği gibi dava sonuçlandıktan sonrada istenebilir. Boşanmadan sonra açılacak maddi tazminat davasının, boşanma hükmünün kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde açılması gerekir. Aksi durumda karşı tarafın zamanaşımı itirazında bulunması mümkündür. Maddi tazminat talep edilebilmesi için şu şartlar gerekmektedir.

   Boşanmanın gerçekleşmesi ve bu konuda verilen kararın kesinleşmiş olması gerekir.

   Maddi tazminat talep edilmiş olmalıdır.

   Tazminat talebinde bulunan eşin boşanma yüzünden mevcut ya da beklenen menfaatleri zedelenmiş olmalıdır.

   Tazminat talebinde bulunan eşin kusurunun diğer eşe göre daha az kusurlu veya kusursuz olması gereklidir.

   Kendisinden tazminat talep edilen eşin kusurlu olması gerekmektedir.

    

   Manevi Tazminat

    Boşanmaya sebep olan olaylar nedeniyle kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olan diğer taraftan uygun miktarda para isteminde bulunmasıdır. Burada kişinin içinde bulunduğu elem, acı, ızdırap halleri göz önünde bulundurulmalıdır.

   Boşanma kararı verilmiş olmalıdır.

   Manevi tazminat talebi olmalıdır.

   Manevi tazminat ödemesi istenen tarafın söz konusu boşanmada kusurunun olması aranmaktadır.

   Tazminat talebinde bulunan tarafın diğer tarafa göre daha az kusurunun bulunması gerekmektedir.

   Tazminat talebinde bulunan tarafın kişilik hakları boşanma davasına sebebiyet veren olaylar yüzünden zedelenmiş olmalı ve oluşan zarar ile boşanma arasında nedensellik bağı bulunmalıdır.

   Boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat yönünden ağır kusurlu eş aleyhine yüksek rakamlara hükmedilmekte olup yargılama aşamasında kusur yarıştıran eşler açısından toplanacak deliller ve savunma büyük önem arz etmektedir.

   Bu nedenle velayet, nafaka ve tazminat üçgeninde ezilen taraf olmamak için Aile Hukuku alanında uzman bir Avukat ile dava sürecinin başında sözleşmek boşanmak isteyen eş için yüksek hukuki koruma sağlayacaktır.

   Boşanma Davaları

   Boşanmada Mal Paylaşımı

   Çekişmeli Boşanma Davaları

   Anlaşmalı Boşanma Davaları