BİZE ULAŞIN
×

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi; Zaman zaman mahkeme kararlarının yanlış olduğu kararın kesinleşmesinden sonra anlaşılabilmektedir. Bu durumda kesinleşen mahkeme kararına karşı ne yapılmalıdır sorusu gündeme gelecektir. Ceza Muhakemeleri Kanununda düzenlenmiş olan yargılamanın yenilenmesi yolu ile kesinleşen hatalı mahkeme kararlarının düzeltilmesi mümkündür.

   Yargılamanın yenilenmesi olağanüstü bir kanun yolu olup kesinleşen bir karara rağmen yeniden yargılama yapılarak (duruşmalı/duruşmasız) hükmün yeniden incelenmesidir. Yargılamanın yenilenmesi için hükmün nasıl kesinleştiğinin bir önemi yoktur.

   Kanun yoluna başvurma hakkındaki genel hükümler yargılamanın yenilenmesi istemi hakkında da uygulanır. Yargılamanın yenilenmesi istemi, bunun yasal nedenleri ile dayandığı delilleri içerir. (CMK madde 317)

   Yargılamanın yenilenmesi, daha önceki yargılama sırasında ele alınmayan “yeni delil” veya “yeni olay” mevcut olduğunun anlaşılması halinde başvurulan bir kanun yoludur.

   Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11.03.2014 gün ve 2012/3-909, 2014/121 sayılı kararında da belirtildiği üzere, delil ve olayların, yargılamanın yenilenmesi nedeni olarak kabul edilebilmesi için “yeni” olması gerekmektedir. Hükmü veren mahkemeye bildirilmemesi sebebiyle, hükümde dikkate alınmamış olan her olay ve delil hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli olmaksızın “yeni” olarak nitelendirilmektedir. Olay ya da delilin yeniliği, olayın kesin hükümden sonra meydana gelmiş olmasıyla değil, kesinleşmiş olan hükmün verilmesi sırasında değerlendirilip değerlendirilmediği ile bağlantılıdır. Kesin hükümden önce meydana gelen ancak mahkemenin bilgisine sunulmayan ya da mahkeme tarafından değerlendirilmeyen deliller ve olaylar da “yeni” sayılmalıdır.

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

   Ceza Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi

   Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluna Başvuru Nasıl Sonuç Doğurur Etkileri Nelerdir ?

   Yargılamanın yenilenmesi istemi hükmün infazını ertelemez. Ancak mahkeme, infazın geri bırakılmasına veya durdurulmasına karar verebilir. (CMK madde 312)

   Yargılanmanın yenilenmesi, hukuk sistemlerinde sonradan ortaya çıkan yeni bir delil veya hukuka aykırı bir hüküm gibi belirli nedenlerle önceden verilmiş bir hüküm veya kararın yeniden değerlendirilmesi için açılan bir yargı yoludur. Bu nedenle, yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru sonucu oluşacak etkiler ve sonuçlar şunlardır:

   1. Yargılamaya yeni bir fırsat: Yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru, önceden verilmiş hüküm veya kararın yeniden değerlendirilmesi için bir fırsat sunar. Bu, davada yeni delillerin ortaya çıkmasını veya önceki hüküm veya kararın hukuka aykırı olduğunun belirlenmesini sağlar.

   2. Haksız bir hükme son verme: Yargılanmanın yenilenmesi, haksız bir hükme son vererek adaletin yerine getirilmesine yardımcı olur. Yeniden değerlendirme sonucunda, daha adil bir karar verilmesi mümkün olabilir.

   3. Hukuka uygunluğun korunması: Yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru, hukuka uygunluğun korunmasına yardımcı olur. Yargılamada yapılan hataların düzeltilmesi, mahkemenin verdiği hüküm veya kararın hukuka uygunluğunu sağlar.

   4. Zamanaşımı süresinin durdurulması: Yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru, zamanaşımı süresinin durdurulmasına yardımcı olabilir. Bu durumda, zamanaşımı süresi yeniden başlar ve davanın sonuçlanması için yeterli süre tanınır.

   5. Masrafların artması: Yargılanmanın yenilenmesi, ek masraflar ve zaman kaybına neden olabilir. Bu nedenle, yeniden değerlendirmenin sonucunda daha adil bir karar alınacağından emin olunmadıkça, bu yola başvurmak tercih edilmeyebilir.

   6. Mahkeme kararının kesinleşmesi: Yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru, mahkeme kararının kesinleşmesini geciktirebilir. Bu durumda, yeniden değerlendirmenin sonucuna bağlı olarak kararın kesinleşme süresi uzayabilir.

   Yargılanmanın yenilenmesi yoluna başvuru, önceden verilmiş hüküm veya kararın yeniden değerlendirilmesi için bir fırsat sunar. Bu yola başvurmanın sonucunda, daha adil bir karar verilebilir, haksız bir hüküm veya karar ortadan kaldırılabilir ve hukuka uygunluğun korunması sağlanabilir.

   Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluna Başvuru Süresi Nedir ?

   Yargılamanın yenilenmesi talebi herhangi bir süreye bağlı olmadan ileri sürülebilir. Olağanüstü bir kanun yolu olması nedeniyle herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Kesinleşen bir hüküm ile ilgili kanuni diğer koşullar varsa her zaman yargılamanın yenilenmesi başvurusu yapılabilir.

   Yargılanmanın Yenilenmesi Yoluna Başvuru Nasıl Yapılır ?

   Yargılamanın yenilenmesi başvurusu, kesinleşmiş mahkumiyet hükmünü veren mahkemeye yapılır.

   Yargılamanın yenilenmesi yoluna başvuru yapılabilmesi için talep gerekli olup mahkemenin kendiliğinden yargılamanın yenilenmesi yoluna gitme imkanı yoktur.

   Ceza Avukatı

   Yeniden Yargılama Nedir

   Ağır Ceza Davaları