BİZE ULAŞIN
×

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar, Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda madde 102-105 arasında düzenlenmiştir. Bu maddelerde düzenlenmiş olan suçlar nelerdir? 

   Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, bir kişinin cinsel bütünlüğüne yönelik saldırılar ve istismarlar için yasal bir terimdir. Bu suçlar, genellikle cinsel saldırı, tecavüz, cinsel istismar, taciz ve çocuk istismarı gibi çeşitli fiilleri kapsar.

   Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların cezaları, suçun ciddiyetine göre değişir ve yasalara göre farklılık gösterir. Bu suçlar, dünya genelinde kanunlar tarafından cezalandırılan ve ciddiye alınan suçlardır.

   Aşağıdaki bazı örnekler, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlara örnek teşkil etmektedir:

   Cinsel saldırı:

   Bir kişinin rızası olmadan cinsel temas kurmak veya cinsel organlarına dokunmak.

   Tecavüz:

   Cinsel saldırıya benzer, ancak fiziksel zorlama, tehdit veya şiddet kullanarak gerçekleştirilir.

   Cinsel istismar:

   Bir kişinin cinsel bütünlüğünü bozmaya veya kişiyi cinsel açıdan istismar etmeye yönelik eylemler.

   Taciz:

   Bir kişinin rızası olmadan cinsel içerikli davranışlarda bulunmak veya sözlü olarak cinsel içerikli söylemler kullanmak.

   Çocuk istismarı:

   Bir çocuğun cinsel bütünlüğüne yönelik herhangi bir tür istismar.

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

   Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

   Cinsel Saldırı Suçu

   Cinsel saldırı suçu, cinsel amaçla bir kimsenin vücut bütünlüğünü ihlal ederek fiziksel temasta bulunulmasıyla işlenen fiillerdir. Kanunda bu suç ikiye ayrılmıştır; basit cinsel saldırı suçu ve nitelikli cinsel saldırı suçu.

   • Basit cinsel saldırı suçu (tck md 102/1) ,rızası olmayan mağdurun bedenine cinsel ilişki düzeyine varmayan fiziksel temaslarda bulunma durumudur. Uygulamada sarkıntılık suçu olarak tanımlanır. 
   • Nitelikli cinsel saldırı (tecavüz) suçu (tck md 102/2), mağdurun vücuduna rızası dışında organ veya sair bir cisim sokulması halinde gerçekleşir. 

   Cinsel saldırı suçunda fail ile mağdur farklı veya aynı cinsiyetten olabilir. Bu suçun oluşmasına engel değildir. 

   Cinsel saldırı suçunun ağırlaştırıcı nedenleri ise şunlardır; 

   • Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
   • Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
   • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
   • Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
   • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde,

   Çocukların Cinsel İstismarı

   Cinsel amaçla 18 yaşını doldurmamış çocuğa karşı yapılan cinsel hareketler çocuğun cinsel istismarı suçunu oluşturur. 

   Cinsel istismar suçunda mağdur olan çocuklar üç gruba ayrılmıştır;

   • On beş yaşını tamamlamamış çocuklar
   • On beş yaşını tamamlamış aynı zamanda kendisine yapılan fiilin hukuki anlam ve niteliğini algılama yeteneği olmayan çocuklar,
   • 15-18 yaş grubunda olan çocukların, cebir, tehdit, hile kullanılarak istismar edilen çocuklara karşı işlenen istismar suçu.

   Reşit Olmayanla Cinsel İlişki

   15-18 yaş arasındaki çocuklara, cebir, hile ve tehdit kullanmadan, çocuğun rızası ile cinsel ilişki yaşamak TCK’ya göre suçtur. İki yıldan beş yıla kadar hapis cezası vardır. Şikayet üzerine suçun takibi yapılır. Suçun işlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunulması gerekir.  Görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Fakat suçun nitelikli halleri gerçekleşmişse görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir. 

   TCK md 104/2’de reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri düzenlemiştir. Fail ile mağdur çocuk arasında evlenme yasağı bulunuyor ise suçun nitelikli hali gerçekleşmiş olur. Bu sebeple fail suçun temel halinden daha ağır ceza alacaktır. 

   Cinsel Taciz 

   Cinsel amaçla bir kimseye karşı fiziksel temasta bulunmadan rahatsız etme fiilidir. Sözlü taciz de cinsel taciz suçunu oluşturur. Kısa süreliğine olsa dahi bir fiziksel temas olduysa haz alma saikiyle bu suç cinsel taciz suçu olmaktan çıkıp cinsel saldırı suçunu oluşturacaktır. 

   Cinsel taciz suçu da reşit olmayanla ilişki suçu gibi şikayete tabi bir suçtur. Şikayet süresi, olayın işlendiği ve failin öğrenildiği andan itibaren 6 aydır. 

   Bu gibi ceza davalarında en iyi ceza avukatı bulmak çok önemlidir. İyi bir savunma yapmak için bilgili ve tecrübeli ceza avukatıyla çalışmak gerekir. Ceza mahkemelerinde sanık avukatı ve müşteki mağdur avukatı bulunması halinde taraflar hukuki destek alabilirler. Trabzon’da ceza avukatı arıyorsanız birçok seçenek ile karşılaşabilirsiniz. Tutuklanan yakınınız için destek almak isterseniz ağır ceza avukat ücretleri ve avukatlık ücret tarifelerini araştırabilirsiniz.

   Cinsel istismar suçunda; cinsel istimara uğrayan mağdurun beyanı, cinsel istismarda somut delil, cinsel istismar savunmaları önem teşkil etmekte akabinde tutuklu veya tutuksuz yargılama yapılarak cinsel istismar suçundan sanık hakkında beraat veya ceza tesis edilebilir.

   Kaynar Hukuk Bürosu olarak Trabzon ve yakın illere ceza davası avukatı olarak hizmet vermekteyiz.

   Ağır Ceza Davaları

   Trabzon Ağır Ceza Avukatı