BİZE ULAŞIN
×

   Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

   Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

   ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU VE CEZASI

   Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası; kanunda belirlenen belli yaştaki çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunma şeklinde cinsel davranışlar sergilenmesi ile oluşur. Çocuğun cinsel istismarı suçu ile korunan hukuki değer çocuğun cinsel tercihi hakkı, özgürlüğü ve gelişimi yani cinsel dokunulmazlıklarıdır.

   Cinsel istismar suçunun oluşması için çocuğa yönelik olarak cinsel bir davranış gerçekleştirilmesi gereklidir. TCK m.105’de yer alan fiziksel bir temasın söz konusu olmadığı cinsel tacizin çocuklara karşı da işlenebileceğine ilişkin düzenleme nedeniyle TCK m.103 kapsamına giren cinsel davranışlar vücuda teması zorunlu kılmaktadır.

   Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar bu suç kapsamına girmektedir.

   18 yaşını tamamlamış kişilere karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından rızanın varlığı, ceza sorumluluğunu ortadan kaldırırken, henüz on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen cinsel davranışlar açısından kaldırmamaktadır. Bu çocuklara karşı gerçekleştirilen “her türlü cinsel davranış” bu suçun temel halini oluşturmaktadır.

   Bu suçun oluşması için, cinsel arzuların tatmini amacıyla fiziksel temasta bulunulması yeterli sayılmaktadır. Mağdur çocuğa karşı aynı amaçla ve ani hareketle yapılan kısa süreli fiziksel temas halinde ise eylem cinsel istismar suçu aşısından sarkıntılık düzeyinde kalmakta ve bu halde suçun temel şekline nazaran daha az olan üç yıldan sekiz yıla kadar ceza verilmesi kabul edilmiştir.

   Bu suçun vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi halinde ise verilecek ceza suçun temel şekline oranla daha fazla olan on sekiz yıldan az olamaz şeklinde kabul edilmiştir.

   Mağdur çocuğun on beş yaşını bitirmiş ve on sekiz yaşını tamamlamamış olması halinde rızası ile cinsel ilişkiye girmişse cinsel istismar suçu değil, şikâyet edilmesi halinde Türk Ceza Kanunu’nun 104/1. Maddesindeki reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşmaktadır.

   Cinsel istismar suçları TCK 103, 104,105 maddeleri uyarınca Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesinin görev alanına girmektedir. Trabzon ilinde gerçekleşen bir istismar suçunun kanuni şartlara göre Trabzon Ağır Ceza Mahkemesinde, Trabzon Ortahisar ilçesinde gerçekleşen bir suçta ise yine Trabzon Asliye Ceza Mahkemesi/Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’nin kanunen görev alanına girebilmektedir.

   Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

   Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Cezası

   Suçun;

   Birden fazla kişi tarafından birlikte,

   İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

   Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,

   Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,

   Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yukarıda bahsedilen diğer fıkralara göre yarı oranında artırılır.

   Mağdurun on beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmasına rağmen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı cebir veya tehditle ya da diğer çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

   Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca Türk Ceza Kanunu’ndaki kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

   Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

   Trabzon Ağır Ceza Mahkemeleri veya Trabzon Asliye Ceza Mahkemelerinde yapılan yargılamalarda cinsel istismar suçu hakkında müşteki veya sanık olarak taraf olunabilmektedir. Bu halde Ceza Avukatı, Trabzon’da Ceza Avukat veya Trabzon Ağır Ceza Avukatı ‘ndan destek alabilir, hukuki danışmanlık doğrultusunda müşteki avukatı veya sanık avukatı tercih etmeniz gerekebilmektedir.

   Cinsel suçlarda delillerin değerlendirilmesi hususunda yargıtay mağdurun istikrarlı anlatımlarına değer vermektedir. Bu sebeple mağdurun beyanlarının hayatın olağan akışına aykırı olmadığı, yine mağdur beyanlarından güvenilirliğini sarsacak herhangi bir veri elde edilmediği, bu beyanların güvenilir, istikrarlı ve samimi olarak değerlendirilebildiği durumlarda sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmektedir.