Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği

Anasayfa » Dilekçe Örnekleri » Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği

Çekişmeli Boşanma Dilekçe Örneği aşağıdaki gibidir.

TRABZON ( ) AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI        : XXX TC: XXX

                         Yomra/TRABZON

VEKİLİ         : Av. Ali Can KAYNAR & Av. İsmail KAYNAR

Gazipaşa Mah. Uzun Sok. İpek Apt. No:3 Ortahisar/TRABZON

DAVALI        :XXX – TC: XXX

             Kadıköy/İSTANBUL

KONU                       : Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle (TMK 166 Md. ) tarafların boşanmalarına, müşterek çocuk A’nın velayetinin davacı anneye bırakılmasına karar verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

1-Davacı XXX ile davalı XXX  ../../.. tarihinde evlenmiş olup bu evliliklerinden 2022 yılında A isimli müşterek bir çocuk dünyaya gelmiştir. Bu evlilikleri Trabzon/… ilçesi 2020/XXX no ile tescil edilmiştir.(Nüfus Kaydı)

Davacı eş, evlilik içerisinde üzerine düşen görevleri yerine getirmesine rağmen davalı eşin ağır kusurlu davranışları nedeniyle birçok uyuşmazlıklar yaşanmıştır. Şöyle ki;

BU BÖLÜME EVLİLİK BİRLİLİĞİ HAKKINDAKİ SÜREÇ VE BOŞANMA GEREKÇELERİ VE HUKUKİ DAYANAKLARI BELİRTİLEBİLİR.

Müşterek Çocuk;

A 01.01.2022 doğumlu olup anne sütü ile beslenmektedir. Çocuk anne sevgisi ve bakımına muhtaçtır. …..

(Pedagog raporu)

HUKUKİ NEDENLER       : TMK, HMK, BK ve ilgili yasal mevzuat

DELİLLERİMİZ                 :Davalı tarafın delillerine karşı delil sunma ve eksik delillerimizi tamamlama hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

  • Aile nüfus kayıt örneği
  • Tarafların ekonomik sosyal durumlarının araştırılması için kolluğa müzekkere yazılmasını talep etmekteyiz.
  • Tanık (Bilahare bildireceğimiz)
  • Bilirkişi

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

1-Davamızın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini,

2-Müşterek çocuk A’nın velayetinin davacı anneye bırakılmasına,

3-Yargılama giderlerinin ve vekâlet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımla,                          

            Davacı Vekili

Av. Ali Can KAYNAR & Av. İsmail KAYNAR

EK: Vekaletname sureti, Nüfus kaydı

 

 

Boşanma Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayın

 

boşanma dilekçesi örneği, çekişmeli boşanma dilekçesi örneği, çekişmeli boşanma dilekçesi,