BİZE ULAŞIN
×

   İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

   İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği

   İstinaf Süre Tutum Dilekçe Örneği 

            

     TRABZON BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİNE

                                      Sunulmak Üzere

               TRABZON ( ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

   İSTİNAF  YOLUNA BAŞVURAN

   SANIK                                   : XXX

   MÜDAFİİ                             : Av. Ali Can KAYNAR & Av. İsmail KAYNAR

   İSTİNAF KONUSU KARAR         : Trabzon ( ) Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/XXX E. dosyasının 01.01.2022 tarihli kararın istinaf edilmesi ve süre tutum dilekçesinin verilmesinden ibarettir.

   TALEP                                  : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasında verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde  istinaf yoluna başvuruyoruz. İstinaf  nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. 

   SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve beraat kararı verilmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini talep ederim. 

                                                                                       SANIK MÜDAFİİ

                                                              Av. İsmail KAYNAR & Av.Ali Can KAYNAR

    

    

   Dilekçe Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız