BİZE ULAŞIN
×

   Genel Vekaletname ile Avukat Neler Yapabilir ?

   Genel Vekaletname ile Avukat Neler Yapabilir ?

   Genel Vekaletname ile Avukat Neler Yapabilir ?

   Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletname) bir kişinin bir başkasına, herhangi bir hukuki işlemi gerçekleştirmek veya temsil etmek için verdiği yetki belgesidir. Genel Dava Vekaletnamesi vekilin (yetkili) kişi adına belirli görevleri yerine getirmesine izin verir. Genel vekaletname (genel dava vekaletnamesi), kapsamlı bir yetki sağlar ve genellikle özel durumlarla sınırlı değildir. Bu nedenle, genel vekaletnameye sahip olan kişi, çeşitli işlemleri gerçekleştirebilir ve temsil hakkı kazanır.

   Genel vekaletname (genel dava vekaletnamesi), bir kişinin güvenilir bir başkasına tüm yetkileri devretmesine olanak tanır. Bu belge, kişinin adına her türlü işlemi gerçekleştirmek için vekile geniş bir yetki verir. Örneğin; mahkemede dava açma gibi işlemler genel vekaletnameyle, düzenleme şeklinde genel vekaletnamede özel yetki verilmesi halinde mülkiyet satın alma, satış, kira sözleşmesi imzalama yapılabilir. Vekil, genel vekaletnameye dayanarak kişinin tüm temsil hakkına sahip olur.

   Genel Vekaletname ile Avukat Neler Yapabilir

   Genel Vekaletname ile Avukat Neler Yapabilir

   Genel vekaletname düzenlerken vekaletname sahibinin güven duyduğu kişiyi iyi seçmesi ve yetkileri detaylı bir şekilde belirlemesi önemlidir.

   • Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren), bir kişinin başkasına her türlü işlemi yapma yetkisi veren bir belgedir.
   • Vekaletname sahibi, genel vekaletname düzenlerken yetki sınırlarını belirlemelidir.
   • Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren), mülkiyet işlemleri, dava açma, şirket kurma gibi birçok işlem için kullanılabilir.
   • Vekil, genel vekaletnameye dayanarak kişiyi temsil etme hakkına sahiptir.
   • Genel vekaletname iptal edilebilir veya sınırlanabilir bir yetkidir.
   Genel Vekaletname Nedir? Genel Vekaletname Nasıl Düzenlenir? Genel Vekaletname Hangi Yetkileri İçerir?
   Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren) bir kişinin bir başkasına, herhangi bir hukuki işlemi gerçekleştirmek veya temsil etmek için verdiği yetki belgesidir. Genel vekaletname düzenlemek için vekaletname veren kişi, yetki sınırlarını belirleyerek notere başvurabilir. Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren), geniş bir yetki sağlar ve birçok işlemi kapsar, örneğin mülkiyet işlemleri, dava açma, şirket kurma gibi.

   Özel Vekaletname

   Özel vekaletname HMK madde 74’e göre davaya vekalette özel yetki verilmesini gerektiren halleri düzenler. Bu durumlarda açıkcası yetki verilmemiş ise avukat, feragat, ibra, kabul, ıslah gibi işlemleri yapamaz.

   Boşanma davalarında özel vekaletname gerekmekte olup bu özel vekaletnamelerde fotoğraf bulunması olması zorunludur.

   Genel Vekaletname Nasıl Düzenlenir?

   Genel Vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren), bir kişinin başka bir kişiyi yasal olarak temsil etme yetkisi veren bir belgedir. Bu belge, vekaletname veren kişinin vekaletname alan kişiye belirli yetkileri devretmesini sağlar. Genel olarak, vekaletname düzenlemek için belirli adımlar izlenmelidir.

   İlk adım, hazırlanacak olan vekaletnamede yer alacak olan tarafları doğru şekilde belirlemektir. Vekaletname veren kişi ve vekaletname alan kişi doğru bir şekilde tanımlanmalı ve kimlik bilgileri kaydedilmelidir. Ayrıca, tarafların başka bir belirtme yapılmamışsa, tam adresleri de vekaletnameye eklenmelidir.

   Sonraki adım, vekaletnamede yer alacak olan yetkileri belirlemektir. Vekaletnamede, vekaletname veren kişinin hangi işlemleri veya kararları vekaletname alan kişinin adına yapabileceği açıkça belirtilmelidir. Örneğin, mal varlığıyla ilgili işlemler, yasal süreçlere katılma veya şirket temsilcisi olarak hareket etme gibi yetkiler belirtilebilir.

   Bir diğer önemli adım ise vekaletname belgesinin yazılmasıdır. Vekaletnamede, vekaletname veren kişinin açık ve net bir şekilde isteklerini dile getirmesi önemlidir. Dilin anlaşılabilir olması ve karmaşık hukuki terimlerden kaçınılması önerilir. Ayrıca, belgenin tarihini ve vekaletnamede yer alan tarafların imzalarını içermesi gerekmektedir.

   • Vekaletname veren kişi ve vekaletname alan kişinin kimlik bilgilerini doğru bir şekilde belirlemek
   • Vekaletnamede yer alacak yetkileri açıkça belirlemek
   • Vekaletname belgesini açık ve anlaşılır bir şekilde yazmak
   • Tarihi ve tarafların imzalarını içermek
   Adım Açıklama
   1 Kişilerin kimlik bilgilerini belirlemek
   2 Yetkileri açıkça belirlemek
   3 Anlaşılır bir şekilde vekaletname yazmak
   4 Tarih ve imzaları eklemek

   Genel Vekaletname hangi yetkileri içerir?

   Genel Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi veya kurumu belirli yetkilerle temsil etmesi için düzenlenen bir belgedir. Bu belgeyle yetkilendirilen kişi, vekalet verenin tüm hukuksal işlemlerini gerçekleştirme yetkisine sahip olur. Genel Vekaletname’nin içerdiği yetkiler, genel olarak aşağıdaki gibi sıralanabilir:

   1. Hukuki İşlemler:

   Genel Vekaletname (Genel dava vekaletnamesi ve özel yetki içeren) veren kişi, vekalet verdiği kişinin adına hukuki işlemler gerçekleştirebilir. Bu işlemler arasında özel yetki verilmesi halinde ev alım-satımı, kiralama, borçlanma, miras işlemleri ve ticari işlemler gibi çeşitli hukuksal işlemler yer almaktadır.

   2. Mülk Yönetimi:

   Genel Vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren) ile vekalet veren kişi, vekalet verdiği kişiyi mülk yönetimi konusunda yetkilendirebilir. Bu özel yetkiyle kiralanan veya satın alınan taşınmazların yönetimi, bakımı ve kiralanması gibi işlemler vekalet verilen kişi tarafından gerçekleştirilebilir.

   3. Şirket Temsili:

   Eğer vekalet veren bir şirketse, Genel Vekaletname ile vekalet verilen kişi, şirketin adına hareket edebilir ve şirketin yasal işlemlerini gerçekleştirebilir. Bu yetkiye sahip olan kişi, şirketi temsil etme hakkına sahip olur ve tüm yasal süreçleri takip edebilir.

   Bu yetkiler, Genel Vekaletname ile verilebilecek bazı yetkileri içermektedir. Ancak vekalet veren kişi, vereceği vekaletnamede özel yetkileri belirleyebilir ve bu yetkileri sınırlayabilir. Bu nedenle her Genel Vekaletname, vekalet verenin taleplerine ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir.

   Genel Vekaletname ile avukat hangi işlemleri yapabilir ?

   Genel vekaletname, bir kişinin başkasını tam yetkiyle temsil etmesine olanak tanıyan bir belgedir. Bu belge, avukatların da kullanabileceği, bir müvekkil adına hukuki işlemleri gerçekleştirmek için verilen bir yetkidir. Peki, genel vekaletname ile avukat hangi işlemleri yapabilir?

   Bir avukat, genel vekaletnameyle müvekkil adına birçok farklı işlem yapabilir. İşte bazı örnekler:

   • Dava açmak veya savunmak: Avukat, genel vekaletname ile müvekkilinin adına dava açabilir veya savunma yapabilir. Bu, bir hukuk davasında müvekkilin haklarını korumak veya bir anlaşmazlık durumunda müvekkilin haklarını savunmak anlamına gelebilir.
   • Şirket işlemleri: Avukat, müvekkil adına şirket kurma veya şirket işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahip olabilir. Bu özel yetki verilmesi halinda, şirketin adına sözleşmeler imzalamak, vergi işlemlerini yapmak veya şirketin faaliyetlerini düzenlemek gibi işlemleri içerebilir.

   Genel Vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve özel yetki içeren) ile Avukatın Yapabileceği İşlemler

   İşlemler Açıklama
   Dava açmak veya savunmak Müvekkilin adına dava açma veya savunma yapma
   Şirket işlemleri Şirket kurma veya şirketin faaliyetlerini düzenleme

   Genel Vekaletname ile avukat nasıl davalar açabilir?

   Genel vekaletname, bir kişinin bir başkasına tüm yetkilerini devretmesini sağlayan bir belgedir. Bu belge avukatlık mesleği için de önemli bir rol oynamaktadır. Bir avukat, genel vekaletname aldığı takdirde birçok dava açma yetkisine sahip olur.

   Bir avukat, genel vekaletname ile müvekkilin adına dava açabilir ve hukuki süreçleri yürütebilir. Bu süreçte avukat, müvekkil adına mahkemelerde davaları takip edebilir, dilekçeler hazırlayarak savunma yapabilir ve hukuksal işlemleri gerçekleştirebilir.

   Genel vekaletname ile avukat, müvekkilinin menfaatlerini korumak ve yasal haklarını savunmak için dava açabilir. Bu yetki, müvekkilin rızası dahilinde avukata verilen bir yetkidir ve avukat bu yetki doğrultusunda hareket etmek zorundadır.

   • Avukatlar, genel vekaletnameyle müvekkil adına iş davaları, miras davaları, tazminat davaları gibi birçok çeşitli dava açabilir.
   • Genel vekaletname ile avukat, mahkeme önünde müvekkilin adına her türlü hukuki işlemi gerçekleştirebilir.
   • Avukat, genel vekaletnameyle müvekkilin adına başvurular yapabilir, davaları takip edebilir ve müvekkilin haklarını savunabilir.
   Dava Türleri Yapılacak İşlemler
   Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma süreçlerini yürütmek, dava dilekçelerini hazırlamak, mahkemedeki duruşmalara katılmak (özel vekaletname)
   İş Davaları İşçi hakları konusunda müvekkile danışmanlık yapmak, dava dilekçeleri hazırlamak, dava süreçlerini takip etmek
   Miras Davaları Mirasçılık belgesi almak, müvekkilin miras haklarını savunmak, miras paylaşımını gerçekleştirmek
   Tazminat Davaları Sigorta şirketleriyle görüşmek, tazminat taleplerini hazırlamak, dava açmak ve müvekkilin haklarını korumak

   Avukat Nasıl Taşınmaz Mal Alım-Satımı Yapabilir ?

   Bir avukat, genel vekaletname ile bir kişiyi temsil etme yetkisine sahip olabilir. Genel vekaletname, avukatın çeşitli işlemleri gerçekleştirebilmesi için gerekli olan yetkileri içerir. Bu yetkilerden biri de taşınmaz mal alım-satımı yapmaktır. Avukatın düzenleme şeklindeki vekaletname ile taşınmaz mal alım-satımı yapabilmesi için belirli adımları izlemesi gerekmektedir.

   İlk olarak, vekaletname veren kişi ve avukat arasında bir anlaşma sağlanmalıdır. Anlaşma, taşınmaz mal alım-satımı konusunda avukata yetki veren belgeleri içermelidir. Bu belgeler, avukatın hangi mal veya mülkler üzerinde işlem yapabileceğini ve ne tür işlemler yapabileceğini belirlemelidir.

   Daha sonra, avukatın taşınmaz mal alım-satımı işlemlerini gerçekleştirmek için yetkilendirildiği belirli bir süre belirlenmelidir. Bu süre, avukatın ne kadar sürede işlem yapabileceğini ve yetkisinin ne zaman sona ereceğini gösterir. Düzenleme şeklindeki vekaletname ile avukatın taşınmaz mal alım-satımı yapabilmesi için belirlenen süre boyunca yetkili ve sorumlu olacağı unutulmamalıdır.

   • Düzenleme şeklindeki vekaletname verildikten sonra, avukat taşınmaz mal alım-satımı yapabilmek için gerekli olan araştırmaları yapmalı ve işlem için gerekli belgeleri hazırlamalıdır.
   • Avukat, taşınmaz mal alım-satımı sürecinde alıcı ve satıcı arasında arabuluculuk yapmalı ve gerekli pazarlık sürecini yürütmelidir.
   • İşlem sürecinde avukat, taşınmaz malın tapu kayıtlarını kontrol etmeli ve gerekli evrakları düzenlemelidir.
   • Taşınmaz mal alım-satımı işlemi tamamlandığında, avukat taraflar arasında sözleşme imzalamalı ve gerekli ödeme işlemlerini gerçekleştirmelidir.

   Düzenleme şeklindeki vekaletname ile avukatın taşınmaz mal alım-satımı yapabilmesi için yukarıda belirtilen adımlar izlenmelidir. Bu adımlar, hem avukatın hem de vekaletname veren kişinin haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla önemlidir. Taşınmaz mal alım-satımı işlemleri karmaşık olabileceğinden, bir avukatın profesyonel yardıma ihtiyaç duyulabileceği unutulmamalıdır.

   Genel Vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve Özel Yetki İçeren) ile avukat nasıl bir şirket kurabilir ?

   Genel vekaletname ile avukat nasıl bir şirket kurabilir? Genel vekaletname, bir avukatın sınırlı veya genel yetkilerle bir kişi veya kurumu temsil etmesine olanak tanır. Bu yetki, avukata çeşitli işlemler yapma hakkı verir ve bir şirket kurmak da bu işlemlerden biridir.

   Genel vekaletnameye (Genel Dava Vekaletnamesi ve Özel Yetki İçeren) sahip olan bir avukat, bir kişi veya kurum adına yasal olarak bir şirket kurabilir. Ancak bu süreçte belirli adımlar atılması gerekmektedir. İlk olarak, avukatın noterden alınmış ve noter onaylı bir genel vekaletnameye sahip olması gerekmektedir. Bu vekaletname, avukata bir kişi veya kurum adına işlem yapma yetkisi verir.

   Şirket kurma sürecindeki bir sonraki adım, ilgili ülkenin şirket kurma prosedürlerinde yer almaktadır. Bu adımlar genellikle şirket ismi seçimi, şirket türünün belirlenmesi, ortakların ve yöneticilerin ataması, sermaye beyanı ve şirket sözleşmesinin hazırlanması gibi işlemleri içerir. Avukat, genel vekaletnameyle (Genel Dava Vekaletnamesi ve Özel Yetki İçeren) birlikte bu süreçleri takip edebilir ve şirketin kurulmasında aktif rol oynayabilir.

   • Şirket ismi seçimi
   • Şirket türünün belirlenmesi
   • Ortakların ve yöneticilerin ataması
   • Sermaye beyanı
   • Şirket sözleşmesinin hazırlanması
   Adım Açıklama
   Şirket ismi seçimi Şirketin adının belirlenmesi ve tescil için uygun olup olmadığının araştırılması
   Şirket türünün belirlenmesi Limited şirket, anonim şirket vb. gibi şirket türünün seçilmesi ve gerekli belgelerin hazırlanması
   Ortakların ve yöneticilerin ataması Şirketin yönetim kadrosunun belirlenmesi ve atama işlemlerinin yapılması
   Sermaye beyanı Şirketin sermaye miktarının belirlenmesi ve gerekli beyanın yapılması
   Şirket sözleşmesinin hazırlanması Şirketin kuruluş, yönetim ve ortaklık ilişkilerini düzenleyen bir sözleşmenin hazırlanması

   Genel vekaletname (Genel Dava Vekaletnamesi ve Özel Yetki İçeren) ile avukatlar, şirket kurma sürecindeki tüm bu adımları takip ederek bir kişi veya kurumu temsil edebilir. Ancak, her ülkede farklı kanunlar ve yönetmelikler bulunabileceği için, avukatların bu işlemleri gerçekleştirmeden önce detaylı bir araştırma yapmaları önemlidir. Ayrıca, şirket kurma işlemlerinde uzman bir hukuk danışmanından destek almak da önemli bir adımdır.

   Genel Vekaletname ile avukat nasıl temsil hakkına sahip olur ?

   Genel Vekaletname ile Avukat Nasıl Temsil Hakkına Sahip Olur ?

   Genel Vekaletname, bir kişinin başka bir kişiyi veya bir şirketi temsil etmek için verdiği genel yetki belgesidir. Bu belge avukatlara, müvekkillerini yasal konularda temsil etme yetkisi sağlar. Genel Vekaletname ile avukatlar, müvekkillerinin adına dava açabilir, özel yetki ile şirketler kurabilir ve temsil hakkına sahip olurlar.

   Bir avukatın temsil hakkına sahip olabilmesi için, müvekkilinin öncelikli olarak avukata Genel Vekaletname vermesi gerekir. Bu Vekaletname belgesinde müvekkil, avukata hangi konularda temsil yetkisi verdiğini açıkça belirtmelidir. Bu belge avukatın yetki alanına giren işlemleri yapabilmesine olanak sağlar.

   Bir avukatın temsil hakkına sahip olabilmesi için, Genel Vekaletname’nin geçerli olması da gereklidir. Geçerli bir Vekaletname, müvekkilin bilinçli ve özgür iradesiyle hazırlanmış olmalıdır. Ayrıca, Vekaletname’nin tarih ve imza gibi gerekli bilgileri içermesi önemlidir. Bunların yanı sıra, Vekaletname’nin noter onaylı olması da tavsiye edilir, çünkü bu şekilde Vekaletname’nin geçerliliği daha da güçlendirilir.

   Genel Vekaletname nasıl iptal edilir ?

   Genel vekaletname, bir kişinin başka bir kişi veya kuruluşa verdiği genel yetki belgesidir. Ancak bazı durumlarda, vekaletname sahibi tarafından iptal edilmek istenebilir. Genel vekaletname nasıl iptal edileceğine dair belirli prosedürler bulunmaktadır. İptal işlemini gerçekleştirmek için izlenmesi gereken adımları aşağıda bulabilirsiniz:

   1. İptal talebi yazısı hazırlanmalıdır: Genel vekaletnameyi iptal etmek isteyen kişi, yazılı bir talep hazırlamalıdır. Bu talep, vekaletnameyi hangi tarih ve saatte iptal etmek istediğini belirtmelidir. Talebin içeriği net ve anlaşılır olmalıdır.
   2. Noter onayı gerekebilir: Genel vekaletname noter tarafından düzenlendi ise, iptal talebi de noter aracılığıyla yapılmalıdır. İptal talebi noter tarafından onaylanır ve vekaletname iptal edildiğine dair belge düzenlenir.

   Vekaletname iptal edildikten sonra, vekaletname sahibi yeniden bir vekaletname düzenleyebilir veya yetkili bir kurumda iptal edildiğine dair belge alabilir. İptal edilen vekaletname, ilgili kişinin adına yapılan işlemleri geçerli kılmaz ve başkalarının adına herhangi bir işlem yapma yetkisi vermez.

   Sık Sorulan Sorular

   Genel vekaletname, bir kişinin başka bir kişiye belirli yetkileri devretmek için düzenlenen bir belgedir. Bu belge ile kişi, vekil olarak atadığı şahsın adına hukuki işlemleri gerçekleştirebilir.

   Genel vekaletname düzenlemek için öncelikle noter huzurunda hazırlanması gerekmektedir. Vekalet veren kişi ve vekalet alan kişi kimliklerini ve iletişim bilgilerini sunmalıdır. Belgenin içeriği iyi anlaşılır şekilde ve istenilen yetkiler açıkça belirtilerek yazılmalıdır. Ardından belge noter tarafından onaylanır.

   Genel vekaletname, vekalet veren kişinin isteği doğrultusunda belirli yetkileri içerebilir. Genellikle mülkiyet işlemleri, bankacılık işlemleri, sözleşme imzalama, dava açma gibi yetkiler vekaletnamede yer alır. Ancak bu yetkiler vekalet verenin isteği doğrultusunda belirlenir.

   Genel vekaletname ile avukat, vekalet verenin adına hukuki işlemleri gerçekleştirebilir. Bu işlemler arasında sözleşmeleri imzalama, dava açma, davadan feragat etme, mülkiyet işlemleri gibi işlemler yer alabilir.

   Genel vekaletname ile avukat, vekalet verenin adına dava açabilme yetkisine sahiptir. Avukat, vekaletnamesi doğrultusunda mahkemeye başvurarak dava açabilir ve vekalet verenin davayı takip etme hakkını kullanabilir.

   Genel vekaletname ile avukat, vekalet verenin adına şirket kurma işlemlerini gerçekleştirebilir. Vekaletnamede bu yetkinin açıkça belirtilmesi gereklidir. Avukat, vekalet verenin talimatlarına göre şirket kurma sürecini yürütebilir.

   Genel vekaletname ile avukat, vekalet verenin adına temsil hakkına sahip olur. Bu hakkı kullanarak vekalet verenin adına işlemleri gerçekleştirebilir, sözleşmeleri imzalayabilir, mahkemede vekalet verenin adını temsil edebilir.

   Genel vekaletname iptal edilmesi gerektiğinde noter huzurunda düzenlenen bir iptal belgesi ile yapılır. Vekalet veren ve vekalet alan kişi, iptal belgesini imzalar ve noter tarafından onaylatır. Böylece vekaletname geçersiz hale gelir.

   Ceza Avukatı