BİZE ULAŞIN
×

   Haksız Fiil Tazminat Davaları

   Haksız Fiil Tazminat Davaları

   Haksız Fiil Tazminat Davaları

   Haksız Fiil Tazminat Davaları, Haksız fiil nedeniyle zarar gören kişiler bu zararlarının karşılanması amacıyla zarar veren aleyhine tazminat davası açabilirler.

   Haksız fiil tazminat davaları, bir kişinin hukuka aykırı bir şekilde başka bir kişinin hakkını ihlal etmesi sonucu, zarar gören kişinin uğradığı zararın tazmin edilmesi için açılan davaları ifade eder. Haksız fiil tazminat davaları genellikle şu şekilde ortaya çıkar: bir kişi diğer kişinin malına zarar verir veya başka bir kişinin kişisel haklarını ihlal eder. Örneğin, bir kişi aracınızı çarparsa veya bir kişi sizin adınıza sahte bir Facebook hesabı açarsa, bu haksız fiil davası açmak için yeterli bir neden olabilir.

   Haksız fiil davaları, hukuki bir süreç gerektirdiğinden, bu davaları açmak isteyen kişiler genellikle bir avukattan yardım alırlar. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını savunmak için kanıtları toplar, dava dilekçelerini hazırlar ve mahkemede savunma yaparlar.

   Haksız fiil tazminat davaları, zarar gören kişinin uğradığı zararın tam olarak tazmin edilmesini sağlayabilir. Bu zararlar, maddi zararlar (örneğin, hasar gören araç veya mülkün onarımı veya yeniden satın alınması) ve manevi zararlar (örneğin, itibar kaybı veya acı çekme) şeklinde olabilir.

   Türk Borçlar Kanunu md.49-51 gereği; Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar verici fiili yasaklayan bir hukuk kuralı bulunmasa bile, ahlaka aykırı bir fiille başkasına kasten zarar veren de, bu zararı gidermekle yükümlüdür. Zarar gören, zararını ve zarar verenin kusurunu ispat yükü altındadır. 

   Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler. Hâkim, tazminatın kapsamını ve ödenme biçimini, durumun gereğini ve özellikle kusurun ağırlığını göz önüne alarak belirler.

   Haksız Fiil Tazminat Davaları

   Haksız Fiil Tazminat Davaları

   Haksız fiil tazminat davaları birçok farklı konuyu kapsayabilir. Bazı örnekler şunlardır:

   Trafik kazaları:

   Bir araç sürücüsü, trafik kurallarını ihlal ederek bir kaza nedeniyle başka bir araca zarar verirse veya bir kişi yaralanırsa, zarar gören kişi haksız fiil tazminat davası açabilir.

   İş kazaları:

   Bir işveren, çalışanın işyerindeki güvenlik önlemlerini ihlal ederek bir kazaya neden olursa veya bir çalışanın yaralanmasına veya ölümüne neden olursa, zarar gören kişi haksız fiil tazminat davası açabilir.

   Tıbbi hatalar:

   Bir doktor veya diğer sağlık çalışanı, tıbbi hatalar veya yanlış teşhis nedeniyle bir hastaya zarar verirse, zarar gören kişi haksız fiil tazminat davası açabilir.

   Ürün sorunları:

   Bir üretici veya satıcı, hatalı veya tehlikeli bir ürünü piyasaya sürerse ve bu ürün nedeniyle bir kişi zarar görürse, zarar gören kişi haksız fiil tazminat davası açabilir.

   Sözleşme ihlalleri:

   Bir sözleşme, taraflardan birinin sözleşme şartlarını ihlal etmesi nedeniyle uyuşmazlık yaratırsa, taraflardan biri haksız fiil tazminat davası açabilir.

   Bu sadece birkaç örnek. Haksız fiil tazminat davaları, birçok farklı konuyu kapsayabilir ve davalar, kişinin yaşadığı özel koşullara bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

   Haksız Fiil Tazminat Davalarına Hangi Avukatlar Bakar

   Haksız fiil tazminat davaları genellikle avukatların uzmanlık alanlarından biridir. Bu nedenle, haksız fiil tazminat davalarına bakan avukatlar, genellikle hukukun bu alanında uzmanlaşmış avukatlardır. Haksız fiil davaları, özellikle ceza hukuku, iş hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku ve medeni hukuk gibi birçok hukuk dalını içerebilir.

   Bununla birlikte, haksız fiil tazminat davaları, genellikle özel bir hukuk dalı olan tazminat hukukuna bağlıdır. Bu nedenle, tazminat hukuku uzmanı olan avukatlar, haksız fiil tazminat davalarına bakmak için daha uygun bir seçenek olabilir.

   Haksız fiil tazminat davaları, avukatların genellikle uzmanlaşmaları gerektiği bir alandır. Bu nedenle, bu tür bir davaya bakan avukatların, hukuki süreçleri ve müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli olan kanıt toplama, dava hazırlama ve mahkeme savunması gibi konularda deneyimli olmaları önemlidir.

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Haksız fiillerde genel zamanaşımı olan davalının yerleşim yeri mahkemesi yetkili olmakla birlikte HMK Madde 16 gereği Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.

   Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 6 uyarınca maddi ve manevi tazminat davası, tüm davalar için genel yetkili mahkeme olan davalının yerleşim yerindeki, davalı tüzel kişi ise tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilir.

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   Türk Borçlar Kanunu 72. Maddesi gereği tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır.

   Yanlış Tedavi Tazminatı

   İşçi Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Tazminat Davaları