BİZE ULAŞIN
×

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI NEDİR? ( KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT)

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI NEDİR? ( KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT)

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI NEDİR?

   ( KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT)

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI, Üniversite, Belediye ve benzeri idari makamların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan imar planları ile şahıslara ait taşınmazlar üzerinde kamulaştırmasız el atma yapılabilmektedir. İmar planında kamulaştırma alanı gösterilmesine rağmen fiilen istimlakı gerçekleşmeyen bu taşınmazların hak sahipleri mağduriyeti gündeme gelirse Hukuki El Atma nedeniyle tazminat davası açma hakkı bulunmaktadır.

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI NEDİR?

   HUKUKİ EL ATMA DAVASI NEDİR?

   Güncel kanun değişikliği ile kamulaştırmasız el atma davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanına giren bu davalarda taşınmaza şerh işlendiği tarihten itibaren işleyecek faiz ile birlikte hak sahipleri taşınmaz bedelini idari kurumlardan tahsilini isteyebilmektedir.

   Hukuki el atmada idareye başvuru zorunlu mu?

   Kamulaştırmasız el atma dava sürecinin başlaması için öncelikle idareye yapılacak resmi başvuru yazısı gerekmektedir. Bu resmi ödeme talebinden sonra idarenin olumlu ya da olumsuz cevabıyla birlikte hukuki el atma davası açılmalıdır.

   Kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat ne kadar?

   Taşınmazın arsası ve üstündeki yapılar ile var ise ağaç ile mahsuller ayrıca hesaplanarak tazminat için ödenecek miktar belirlenir. Bu miktarın tespiti için yapılacak bilirkişi incelemesi için fen bilirkişisi, inşaat bilirkişisi ve ziraat bilirkişisi başta olmak üzere heyet tarafından yapılacak tespitler ile güncel emsallerin satış fiyatları ile mukayese yapılarak kamulaştırmasız el atmaya konu taşınmazın fiyatı belirlenir. Bu fiyata ilişkin bilirkişi raporlarına itiraz etmek 2 haftalık yasal süre içerisinde mümkündür.

   İmar planı nasıl iptal edilir?

   İmar planın askı süresi veya öğrenme tarihinden itibaren idari makamlara yapılacak başvuru ve ardından açılacak iptal davası ile hak sahipleri süresi içerisinde planın değiştirilmesini ilgili idare mahkemelerinden talep edebilirler.

   Kamulaştırmasız el atma davası ne zaman açılır?

   Hukuki el atmanın öğrenildiği tarihten itibaren her zaman açılabilmekte olup her hangi bir hak düşürücü süre bulunmamaktadır. Taşınmazın aynına ilişkin bu davalarda hak mahrumiyeti devam ettiği sürece dava hakkı devam etmektedir.

   Kamulaştırma Davaları

   Kamulaştırmasız El Atama