BİZE ULAŞIN
×

   İş Kazası Tazminat Davaları

   İş Kazası Tazminat Davaları

   İş Kazası Tazminat Davaları

   İş Kazası Tazminat Davaları İşçinin işveren tarafından yürütülen iş nedeniyle işini yaparken, işine giderken veya işiyle ilgili herhangi bir faaliyeti esnasında kaza geçirmesi neticesinde meydana gelen zararlardan doğan tazminatı işveren talep etmektedir. İş kazası yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ise en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirilmelidir.

   İş Kazası Tazminat Davaları

   İş Kazası Tazminat Davaları

   İş kazasına uğrayan işçi, geçici ve sürekli iş göremezlik kayıplarını, tedavi giderlerini talep edebileceği gibi, iş kazası sonucunda işçi ölmüşse işveren işçinin kalan yakınlarına destekten yoksun kalma tazminatı ödemelidir. Bununla birlikte işçinin ve yakınlarının manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

   Bunlar dışında iş kazasının meydana gelmesinde işverenin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılmayı gerektiren bir hali var ise, işveren aleyhine ceza soruşturması başlatılması da mümkündür.

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   İş kazalarına bakmakla görevli mahkeme iş mahkemeleridir. İş kazalarında genel yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Bununla birlikte iş kazasının veya zararın meydana geldiği yerin iş mahkemesi de yetkilidir. İş kazası nedeniyle maluliyete uğrayan işçinin veya ölüm gerçekleşmişse ölen işçinin yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkilidir.

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   İş kazası nedeniyle dava zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İş kazası nedeniyle bir ceza davası açılmışsa dava zamanaşımı süresi geçse bile ceza zamanaşımı süreleri uygulanır.

   trabzon iş kaza avukatı

   iş kazası tazminat avukatı