BİZE ULAŞIN
×

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ? İsim, TDK tarafından Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlamaya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam olarak tanımlanmaktadır. İnsanın kimliğinin bir parçası ve ait olduğu değerler ortamın bir gereği haline gelen adın değiştirilmesinde hukuki olarak bir prosedür söz konusudur.

   Türk Medeni Kanunu’nun 27. Maddesinde adın ancak, haklı sebeplerin varlığı halinde değiştirilebileceği kabul edilmiştir. Adını değiştirmek isteyen kişi bu haklı sebeplerini ispat etmelidir. Haklı sebepler nelerdir diye baktığımızda karşımıza sıralanmış sebepler gelmez. Mahkemenin takdirine bırakılmış olan haklı sebep tespitinde bize yol gösteren Yargıtay kararlarıdır.

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

   İsim Ve Soyisim Değişikliği Nasıl Yapılır ?

   Haklı Sebep Örnekleri Nelerdir ?

   Yargıtay Karalarını da incelediğimizde karşımıza kişilerin daha çok akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması sebebiyle ad değiştirmek istediği görülmektedir. Kişi sosyal hayatında hangi isimle çağrılıyorsa o isim onun ruhsal kimliğini oluşturan bir nitelik taşımaktadır. Bu yüzden ismiyle sosyal hayatlarındaki seslenişi örtüştüremeyen insanlar bu yolu tercih etmektedir. Örneğin Trabzon iline bağlı yaşayan bir kişinin, Akçaabat, Ortahisar, Sürmene, Of gibi ilçelerde yöresel olarak isminde telafuz farklılığı olup, halk arasında farklı tanınabilir.

   Adın veya soyadının gülünç, çirkin, iğrenç ya da kişinin ilerlemesine engel olacak nitelikteyse bu da bir haklı sebep sayılabilmektedir. İsimler toplum içinde tanınırlığımızı ve bilinirliğimizi temsil eden ömür boyu bizimle olan ve bizi yansıtan tanımlayıcı kelimedir. Yan yana geldiğinde absürt, gülünç, tahkir edici olursa insanlar kendilerinin böyle adlandırılmalarından rahatsız olabilirler. Ticari faaliyeti katlanamaz derecede zorlaştırma hususu da burada ele alınmalıdır. İsmi ve soy ismiyle, ilk izlenimiyle size güven vermeyen bir tanımlama sizin ticari ilişkilerinizi kurmanızın, devam ettirmenizin hatta isminizin duyulmasının önüne geçebilmektedir. Ticari hayatta itibar, güven, insani ilişkilerin sağlanması en önemli noktadır. Adın söylenmesinin zor olması da bazı durumlarda haklı sebep olarak görülebilmektedir.

   Kişinin benimsemediği dinin değerleriyle bağlantılı bir isim olması Yargıtay tarafından kabul edilen bir diğer haklı nedendir. Dini değerler de kişinin karakteri, varlığı üstünde etkilidir. İnanç değerlerine aykırı veya o değerleri destekleyen bir isim taşımadığında kişi bunu uygun bir isimle değiştirmek isteyebilir.

   Soyadı aynı aileden gelen fertleri, diğer ailelerden gelen fertlerden ayırmaya yarayan ada denir. Soyadı değişikliği en çok boşanma nedeniyle velayeti annede olan küçüğün soyadının değiştirilmesiyle karşımıza çıkmaktadır. Boşanma sonucunda anne ile küçüğün soyadlarının farklı olmasından dolayı oluşan sorunlar ve çocuğun psikolojik durumuna bağlı olarak da annenin soyadını alması istenebilir. Tabi bu durum aile hukuku açısından haklı sebep gerekçesiyle değerlendirilirken dikkate alınan en önemli nokta soyun devamı ve çocuğun ait olduğu sülalenin isminin ortadan kalkmasının oluşturacağı aidiyet boşluğunun değerlendirilmesidir.

   Ad ve Soyadı Dava Yoluyla Mı Değiştirilir ?

   Adın ve soyadının değiştirilmesi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır ve davacı bu hakkı kullanabilecek tek hak sahibidir. Adını ve soyadını değiştirmek isteyen kişi bu hakkını yalnızca dava yoluyla kullanabilir. Yetkili ve görevli mahkeme davalının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Mahkeme adın değiştirilmesi üzerine bir karar verdiğinde bu karar ilgili kişinin nüfus kütüğüne kaydedilir ve ilan olunur.

   17.10.2017 tarihinde 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan geçici düzenlemeyle iki yıl içerisinde vatandaşların e-devlet üzerinden yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadların değiştirilebilmesi için davasız ve bir defaya mahsus olmak üzere böyle bir uygulamaya gidildi. Daha sonra bu süre uzatılarak en son 6 Aralık 2022 tarihine kadar vatandaşların e-devlet üzerinden ad-soyadı değişikliği için talepte bulunma imkanı da sağlandı. Bu süreçte Trabzon avukat, Trabzon’da avukat veya Trabzon en iyi avukat araştırması yapabilir, hukuki danışmanlık alarak dava açma hakkını kullabilirsiniz.

   Kişisel Durumumuzda Bir Değişiklik Meydana Gelir Mi?

   Değinmemiz gereken diğer bir nokta kişi adını değişmekle sahip olduğu kişisel durumda bir değişiklik meydana getirmez. Kişinin diğer bilgileri (medeni hali, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer vs.) değiştirilemez. Sadece kişinin adında değişiklik olur.

   Adın Değiştirilmesine İtiraz Hakkımız Var Mı?

   Adın değişmesinden zarar gören kişiler varsa kanun koyucu bu kişilere de değişikliği öğrenmelerinden itibaren 1 yıl içinde itiraz hakkı tanımıştır. Adın değiştirilmesine karar veren mahkemede itiraz davası açılabilir. İtirazın haklı görülmesi durumunda adı değiştirilen kişi tekrar eski adını alır.