BİZE ULAŞIN
×

   İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi ?

   İstifa Eden İşçi Tazminat Alabilir mi ?

   İstifa eden işçi Kıdem Tazminatı Alabilir mi?

   İşten kendi isteğiyle ayrılan yani istifa eden bir işçinin kıdem tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır ancak eğer işçi iş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep ileri sürerek iş yerinden ayrılırsa işi kendi isteğiyle bırakmış olsa da kıdem tazminatına hak kazanabilir. Tabi bu durumda iş ve işçi davalarında Trabzon’da en iyi işçi avukatı veya iş hukuku avukatına başvurarak hukuki danışmanlık hizmeti alınması hakların korunması açısından doğru olacaktır. 

   Avukat işçi tazminat dosyaları hakkında inceleme yaparak bilgi verebilir, işveren avukatı ile arabulucukta anlaştırabilir. İşçi hakları için Trabzon’da avukat veya işçi tazminat avukatı ile ilgilinen trabzon hukuk büroları ile danışma hizmeti alabilirsiniz.

   Bu durumda işi bırakacak işçi için hangi sebeplerin “haklı sebep” olarak kabul edileceği önem kazanır. Aşağıda işçinin haklı sebep olarak göstereceği öne çıkan sebepler şunlardır;

   1. Sağlık Sebepleri

   İşçinin çalıştığı yerde yani işyerinde var olan ağır çalışma şartlarından dolayı yani işin niteliğinden dolayı işçinin sağlığı bozulursa ve bu durum sebebiyle işçi iş akdini bu gerekçe ile tek taraflı olarak feshederse kıdem tazminatına hak kazanır.

   2. Ahlak ve İyi niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri

   Bu hal ve benzer hallere örnek olarak işçinin istifaya zorlanması, mobbing, psikolojik şiddete maruz kalması verilebilir. Ancak dikkat edilmesi gereken husus işçinin bu durumu belgelemesi gerekir.

   İşçinin SSK primleri gerçek ücretten yatırılmaması veya işçinin sigortasının işverence geç ve eksik bildirilmesi de örnekler arasında yer alır. Bu durumlarda da işçi iş akdini tek taraflı olarak feshetse de kıdem tazminatına hak kazanabilir.

   3. Zorlayıcı Sebepler

   İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işi durdurmasını gerektirecek zorlayıcı bir takım sebepler ortaya çıkması haklı fesih sebebidir.

   Yukarıda sayılan bu sebeplerin her işçi, iş ve işyerinin durumuna göre ayrı ayrı değerlendirilmesi ve sayılarının artması mümkündür.  Her ne kadar işçi, iş akdini tek taraflı olarak feshetse de işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir.

   Bu sayılan örnekler haricinde uygulamada karşımıza çıkan bazı durumlar vardır ki görüntü itibariyle işçinin istifası gibi görünse de kıdem tazminatı hakkı doğar bunlardan bazıları;

   1- Baskıyla Alınan veya Şarta Bağlanan İstifa Dilekçesinin Varlığı

   2- İşe İlk Girişte İşverence Beyaza veya Boş Kağıda Attırılan İmza

   3- İstifa Dilekçesinin Alındıktan Sonraki Başka Tarihte İşleme Konması

   4- İstifa Dilekçesi İle Çelişen Delil ve Beyanların Bulunması

   5- İşçinin Dayandığı Gerçek Sebep İle İstifa Dilekçesinin Karşılaştırılması

   Bu konuda Kaynar Hukuk Bürosu olarak iş hukuku alanında tecrübeli avukatlarımızla birlikte müvekkillerimize en iyi hukuki danışmanlık hizmetini sunmaktayız. 

   Farklı illerde Trabzon avukat , Rize avukat , Giresun avukat, Ankara avukat, Samsun avukat, İstanbul avukat gibi araştırmalar yaparak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz.