BİZE ULAŞIN
×

   Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

   Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

   Kasten Yaralama Suçu Ve Cezası

   Kasten Yaralama Suçu ve Cezası; Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde düzenlenmekte olup başkasının vücuduna acı verme veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma” şeklinde tanımlanmaktadır. Kasten yaralama suçuyla korunan hukuki yarar ve suçun konusu vücut dokunulmazlığı hakkıdır. Vücut dokunulmazlığı, yaşam hakkı kadar önemli olan ve insanlık onurunu içinde harmanlayan bir kavramdır.

   Kanun maddesinde belirtilen, vücuduna acı verme veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olma hallerinden en az birinin gerçekleşmesi suçun oluşması için gerekli ve yeterlidir.

   Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

   Kasten Yaralama Suçu ve Cezası

   Yaralamanın Kapsamına Hangi Fiiller Girer ? 

   Yaralama dendiğinde hepimizin aklına kesmek, vurmak gibi eylemler gelse de aslında yaralamayı tanımlayan ve sınırlayan hareketten ziyade neden olduğu sonuçtur. Yaralama suçu, serbest hareketli bir suç olup herhangi bir fiille işlenebilmektedir. Bir kişinin burnunu kırmanın yaralama suçunun konusunu oluşturduğu herkesçe bilinirken bir kişinin saçını çekmenin veya bir kişiyi zehirlemenin de yaralama kapsamında olduğu bilinmemektedir. Bunun en önemli nedeni halk arasında bilinen genel kanıdan uzaklaşamamamız, hukukun diline kulak vermememizdir.

   Madde metninde belirttiği gibi yaralama suçu için dikkat etmemiz gereken husus, fiillerin vücuda acı verip vermediğinin , sağlığı veya algılama yeteneğini bozup bozmadığının tespitidir.

   Yaralama Suçunun Cezası Nedir ? 

   Kasten yaralama, TCK 86. maddede belirtilmiştir.
   Madde 86- (1) Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
   (2)  Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbî müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

   Cezanın Artırılması Gereken Haller Nelerdir ?

   Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesinde cezanın artırılmasını gerektiren nitelikli haller teker teker sıralanmaktadır.Kasten yaralama suçunun;

   1. a) Üstsoya, altsoya, eşe, boşandığı eşe veya kardeşe karşı, 

   2021 yılı öncesinde boşandıktan ve bu karar kesinleştikten sonra eski eşe karşı bir yaralama eylemi gerçekleştirilirse bu nitelikli hal sayılmıyordu, cezada bir artırıma gidilmiyordu. Fakat 2021 yılıyla bir değişikliğe gidilerek kişinin boşandıktan sonra eşe karşı kasten yaralama suçunu işlemesi halinde nitelikli halin uygulanacağı hususu kanun maddesine eklenmiştir.

   1. b) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, 

   2. c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, 

   1. d) Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,

   1. e) Silahla,

   Silahla kasten yaralama suçunda bahsedilen silah kavramından ne anlamamız gerekir? Neler silah kapsamında sayılır? Bir şeyin silah olup olmadığını nasıl anlarız?

   Silah kavramı TCK madde 6’ da kategorize edilip tanımlanmıştır. Silah kavramı zannedildiği gibi ateşli silahlar ve bıçaklardan mevcut  sınırlı  geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Suçta kullanılan eşyanın silah niteliği taşıması için aranan kriter, saldırı ve savunmaya elverişli eşyayı kullandığınızda, kullanmama halinizden sizi daha avantajlı konumuna getirmesidir.

   Yargıtay’ın kararları incelendiğinde; sıcak suyun, çayın, bastonun, süpürge borusunun, peçeteliğin, terliğin, cep telefonunun, saç fırçasının dahi silah olarak kabul edildiği görülmektedir.

   Suçun a,b,c,d,e bentleriyle işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

   1. f) Canavarca hisle (2020 yılında nitelikli hal olarak düzenlenmiştir),

   işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, bir kat artırılır.

   Cezanın Azaltılması Gereken Nitelikli Haller Nelerdir ?

   Kasten yaralama eyleminin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına hükmolunur. Burda bahsedilenler yaralanma yüzeysel  olup basit bir geleneksel veya tıbbi müdahale ile giderilebilirler.

   Diğer hafifletici nedense kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi hali olup verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilmektedir. ihmal yapılması gereken bir davranışın yapılmamasıdır. İhmalin olduğu yerde cezalandırılma konusunda hakime takdir yetkisi verilmiş olup indirimi yapmakta şahsi kanaatini kullanır.

   Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Nedir ?

   Failin işlediği fiilin mağdurun vücudunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek durumlardan daha kalıcı etkiler bırakması durumlarında söz konusu olur.  TCK madde 87 de bu etkiler fıkralar halinde ayrılmış olup;

   Kasten Yaralama Fiili, Mağdurun;

   1- Duyularından veya organlarından birinin işlevi sürekli zayıflarsa, konuşmasında sürekli zorluğa yol açacak bir durum meydana gelirse, yüzünde sabit iz oluşursa, yaşamını tehlikeye sokan bir durum meydana gelirse ve hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun vaktinden önce doğumuna neden olursa belirlenen ceza bir kat artırılır.

   2- İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olursa, duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevini yitirmesine neden olursa, konuşma veya çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olursa, yüzünün sürekli değişikliğine neden olursa, hamile bir kadına karşı işlenip çocuğun düşmesine neden olursa, belirlenen ceza iki kat artırılır.

   3- Vücudunda kemik kırılması veya çıkığına neden olursa belirlenen ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre , yarısına kadar artırılır.

   4- Hayatı sona ermiş, ölüm meydana gelmişse ve fail de en azından taksirle hareket etmişse cezası artırılır.

   Hakkımda Ceza Davası Açıldı Ne Yapmalıyım ?

   Ceza davalarında müşteki veya sanık sıfatıyla yargılama tarafı olabilirsiniz. Ceza davalarına bakmış tecrübeli ceza avukatına danışarak ilk adımı atabilirsiniz. Ceza yargılamasının başka bir ilde olması halinde Trabzon, Rize, Giresun, İstanbul, Ankara, Samsun, Ordu ilinde bulunan bir avukat ile anlaşma yapmanız kanunen mümkündür.  Trabzon’da yaşanılan olay için Trabzon ceza avukatı araştırması yapabilirsiniz. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek bir dosya için ise Trabzon Ağır Ceza Avukatı ile çalışmak isteyebilirsiniz. Trabzon avukat, Trabzon avukatları, Trabzon en iyi avukat, Trabzon’da en iyi avukat, Trabzon ceza avukat, Ceza avukatı gibi referans alarak önce danışmanlık alabilir sonrasında ise savunma konusunda nasıl çalışacağınız hakkında fikir alarak yol izleyebilirsiniz.

   Daha detaylı bilgi için bizi arayın: 0462 321 16 63

   kasten adam yaralama kasten adam yaralamanın cezası adam yaralamanın cezası kasten yaralama sonucunda ölüm yaralama sonucunda ölüm meydana