BİZE ULAŞIN
×

   Kiracı Hakları 2023

   Kiracı Hakları 2023

   Kiracı Hakları

   Kiracı hakları, bir kişinin kiraladığı bir mülkte sahip olduğu hakları ve korumaları ifade eder. Kiracı hakları, genellikle ülke veya bölgeye göre değişiklik gösterir, bu nedenle spesifik hükümler ve kurallar yerel yasalara göre belirlenir. Ancak genel olarak, birçok ülkede kiracılara sağlanan temel haklar şunlardır:

   1. Adil Kiralama Şartları:

    • Kiralama koşulları açık ve adil olmalıdır.
    • Kiralama sözleşmesinde tarafların hakları ve sorumlulukları net bir şekilde belirtilmelidir.
   2. Güvenli ve Sağlıklı Bir Çevre:

    • Kiralanan mülk, güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamını sağlamak amacıyla belirli standartlara uygun olmalıdır.
   3. Mülkün Bakım ve Onarımı:

    • Kiralanan mülk, kiracının rahat ve güvenli bir şekilde kullanabilmesi için düzenli bir şekilde bakım ve onarıma tabi tutulmalıdır.
   4. Gizlilik Hakkı:

    • Kiracının mahremiyetine saygı gösterilmelidir. Kiralanan mülkte düzenli kontroller yapmak için önceden bildirim yapılmalıdır.
   5. Kira Bedeli ve Artışları:

    • Kira bedeli ve artışlarıyla ilgili şartlar, kira sözleşmesinde belirtilmiş olmalıdır. Adaletli bir kira bedeli talep edilmesi sağlanmalıdır.
   6. Depozito Hakları:

    • Depozito şartları açıkça belirtilmeli ve geri iade koşulları net bir şekilde ifade edilmelidir.
   7. Sözleşme Feshi ve İptali:

    • Kiracının ve ev sahibinin sözleşmeyi feshetme koşulları belirtilmelidir.
   8. Ayrımcılık Yasağı:

    • Kiracılar, ırk, cinsiyet, din, engellilik, cinsel yönelim gibi faktörlere dayalı ayrımcılığa karşı korunmalıdır.
   9. Yasa Dışı Zorlama ve Baskılara Karşı Koruma:

    • Kiracılara yasadışı zorlama ve baskılara karşı koruma sağlanmalıdır.
   10. Kira İlişkileri Komitesi ve Hakemlik Hizmetleri:

    • Kiracılar ve ev sahipleri arasında çıkan anlaşmazlıklar için bir çözüm mekanizması sağlanmalıdır.

   Bu haklar, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir, bu nedenle kira sözleşmesi yapmadan önce yerel yasaları incelemek önemlidir. Kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalar, genellikle kira sözleşmelerinin geçerli olduğu süreçler, kira bedeli, depozito iadesi gibi konuları içerir.

   Kiracı Hakları

   Kiracı Hakları

   Kira sözleşmesi nedir?

   Kira sözleşmesi, kriacı haklarındaki en önemli detaylardan birisidir, bir ev veya iş yerini kiralamaya yönelik olarak, kiracı ile ev sahibi arasında yapılan sözleşmedir. Bu sözleşme, her iki tarafın haklarını ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla düzenlenir. Kiralık bir mülkün kiralanmasında kullanılan resmi bir belge olan kira sözleşmesi, tarafların haklarını koruması ve olası anlaşmazlıkları çözmesi için oldukça önemlidir.

   Kira sözleşmesinde genellikle aşağıdaki bilgiler yer alır:

   • Kiralık mülkün adresi ve özellikleri
   • Kiralama süresi ve başlangıç/son tarihleri
   • Kira bedeli ve ödeme şekli
   • Depozito miktarı ve geri ödeme koşulları
   • Kiracının ve ev sahibinin sorumlulukları

   Kiracının Hakları

   Ev Sahibinin Hakları

   Kiracı, kiralık mülkte geleneksel yaşam standartlarını koruma hakkına sahiptir. İyi bir konut sağlanması beklenir. Ev sahibi, kira bedelini tam ve zamanında ödenme hakkına sahiptir. Kiracının mülkte zarara yol açması durumunda tazminat talep edebilir.
   Kiracı, konutun tadilatını veya onarımını yapma hakkına sahiptir. Ancak bu işlemler, ev sahibinin iznine tabidir. Ev sahibi, kira süresi boyunca evini rahatsız etmeden kullanma hakkına sahiptir. Kiracının izinsiz tadilat yapmasını engelleyebilir.
   Kiracı, kira süresi boyunca mülkün kullanım hakkına sahiptir. Ancak mülkü başkalarına kiralamak için ev sahibinden izin alması gerekmektedir. Ev sahibi, kira süresi boyunca mülkün bakım ve onarımından sorumludur. Ancak bu durum, kiracının normal aşınma ve eskimeyi aşan hasarlardan sorumlu olduğu anlamına gelir.

   Kiracının haklarını belirleyen yasalar

   Kiracının haklarını belirleyen yasalar konut kiralama sürecinde kiracıya çeşitli haklar sunan yasal düzenlemelerdir. Bu yasalar, kiracının korunmasını ve adil bir kiralama sürecinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Kiracının haklarını belirleyen yasalar, kiracının mülkiyet hakkını koruması, sağlıklı bir yaşam alanına sahip olması, kira sözleşmesinin adil şartlarda yapılması gibi konuları kapsar.

   Kiracının haklarını belirleyen yasalar arasında en önemli olanları Kentsel Dönüşüm Yasası, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’dur. Kentsel Dönüşüm Yasası, kiralık konutların sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak amacıyla çıkarılmış bir yasadır. Bu yasa, kiralanan konutun niteliği, sağlık ve güvenlik şartları gibi konuları düzenler.

   Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu ise kiralama sürecinde taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri belirler. Kiracının haklarını korumak için bu kanunlarda kiracının tazminat, depozito, kira artışı gibi konularda haklarını belirleyen hükümlere yer verilmiştir. Kiracı Hakları için için aşağıdaki kanunlara bakılabilir.

   • Türk Borçlar Kanunu bknz
   • Türk Medeni Kanunu bknz
   • Kentsel Dönüşüm Yasası
   Yasa Konu
   Türk Borçlar Kanunu Kiracının hak ve yükümlülükleri
   Türk Medeni Kanunu Kira sözleşmesinin şartları
   Kentsel Dönüşüm Yasası Kiralık konutların sağlık ve güvenlik şartları

   Kiracıların ev sahibine ödediği ücretler

   Kiracı hakları Ev kiralamak, insanların hayatlarında büyük bir adımdır. Kiracı olmanın birçok sorumluluğu vardır ve bu sorumluluklardan biri de kira ücretidir. Kiracılar, genellikle aylık olarak ev sahiplerine kira ücreti öderler. Bu ödemeler, kiranın belirli bir miktarını içerir ve bazı durumlarda ek masrafları da kapsayabilir. Kiracıların ev sahibine ödediği ücretler, kiralamaya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

   Birincil olarak, kiracılar genellikle aylık kira ücretini doğrudan ev sahibine öderler. Bu kira ücreti, evin kiralama anlaşmasında belirtilen miktarı yansıtır. Kiralama süresi boyunca, kiracı kira ücretini düzenli olarak ve belirlenen tarihlerde ödemekle yükümlüdür. Bu, ev sahibinin geliri ve mal sahibinin mali sorumluluklarını karşılamasına yardımcı olur.

   Diğer bir ödeme türü, güvenlik depozitosudur. Ev sahipleri, genellikle güvenlik amacıyla, kiracılardan bir miktar para talep edebilirler. Bu miktar, kiralamaya ve evin durumuna bağlı olarak değişebilir. Güvenlik depozitosu, ev sahibine, kiracının evi hasar vermesi veya kira sözleşmesini ihlal etmesi durumunda maddi bir güvence sağlar. Kiracı, kira sözleşmesini düzgün bir şekilde sonlandırırsa, güvenlik depozitosunu geri alabilir.

   Ödeme Türü Açıklama
   Aylık Kira Ücreti Evin kiralama anlaşmasında belirtilen miktar.
   Güvenlik Depozitosu Kiracının evi hasar vermesi veya kira sözleşmesini ihlal etmesi durumunda kullanılan maddi güvence.

   Ayrıca, bazı durumlarda kiracılar ev sahibine ek masraflar da ödeyebilir. Örneğin, bazı kiralamalarda su, elektrik, ısıtma veya internet gibi hizmetlerin maliyetleri kiracıya aittir. Kiracı bu masrafları doğrudan ev sahibine veya ilgili fatura sağlayıcısına öder. Bu tür ek masraflar, kiralama anlaşması veya ev sahibi ile yapılan diğer sözleşmelerde belirtilir.

   Kiracıların mülkü nasıl koruma hakkı vardır?

   Kiracı olmanın birçok avantajı vardır, ancak en önemlisi, kiracıların kiraladıkları mülkü koruma hakkına sahip olmalarıdır. Kiracılar, ev sahibinin mülkünün iyi durumda kalmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu sorumluluk, hem ev sahibinin malvarlığını korumasına yardımcı olur hem de kiracıya rahat ve güvenli bir yaşam sağlar.

   Kiracıların mülkü koruma hakkı çeşitli şekillerde uygulanır. İlk olarak, kiracı, mülkü etkili bir şekilde temiz tutma sorumluluğuna sahiptir. Bu, düzenli temizlik yapmayı, çöpleri doğru şekilde atmayı ve günlük yaşamda oluşan kirlilikleri temizlemeyi içerir. Temizlik, mülkün hem fiziksel durumunu iyileştirir hem de sağlık standartlarını korur.

   Bunun yanı sıra, kiracılar mülkü düzenli olarak bakım ve onarım için kontrol etme hakkına sahiptir. Kiracılar, ev sahibi veya yöneticiye zamanında bakım veya onarım talepleri yapabilir ve bu taleplerin yerine getirilmesini bekleyebilir. Örneğin, su sızıntıları, elektrik arızaları veya ısınma sorunları gibi acil durumlar, kiracıların mülkün korunması için hızlı bir şekilde harekete geçmelerini gerektirir.

   • Mülkün düzenli temizliği ve bakımı
   • Acil durumlarda hızlı tepki
   • Bakım ve onarımları zamanında talep etme hakkı
   Kiracıların Mülkü Nasıl Koruma Hakkı Vardır?
   Mülkü temiz tutma sorumluluğu
   Düzenli bakım ve onarım talepleri
   Acil durumlarda hızlı harekete geçme

   Evi nasıl temiz ve düzenli tutmalı?

   Evinizi temiz ve düzenli tutmak, yaşam kalitenizi yükseltir ve sağlıklı bir ortam yaratmanıza yardımcı olur. Temizlik ve düzen, bir evin bakımının temel unsurlarıdır ve bu konuda disiplinli olmak önemlidir. İşte evinizi temiz ve düzenli tutmanız için bazı ipuçları:

   1. Rutin Temizlik:

   Bir temizlik programı oluşturun ve düzenli olarak yapılması gereken temizlik işlerini belirleyin. Evdeki her odanın her hafta vakit ayırarak temizlenmesi idealdir. Kir, toz ve lekelerin birikmemesi için süpürge, mop, deterjanlar ve temizlik ekipmanlarına sahip olun.

   2. Eşyaları Düzenli Tutun:

   Her şeyin yerli yerinde olması, evinizin düzenini korumasına yardımcı olur. Kullanmadığınız eşyaları saklamak veya ihtiyaç duymadıklarınızı bağışlamak önemlidir. Raflar, dolaplar ve saklama kutuları kullanarak eşyaları düzenli tutabilirsiniz.

   3. Bulaşıkları Anında Yıkayın:

   Kullanılan tabak, çatal, bıçak ve bardakları biriktirmeden hemen yıkamak, bulaşıkların birikmesini önler ve temiz bir mutfak sağlar. Bulaşık makinesi varsa düzenli olarak boşaltmak ve temizlemek de önemlidir.

   4. Hijyenik Banyo ve Tuvalet:

   Banyo ve tuvaletlerin temiz ve hijyenik olması sağlık açısından büyük önem taşır. Tuvalet, lavabo, duşakabin ve banyo fayanslarını düzenli olarak temizlemeye özen gösterin. Kullanılan havluların düzenli olarak yıkanması da hijyeni artırır.

   5. Yatakları Düzenli Yapın:

   Güne düzenli bir başlangıç yapmak için yatakları her sabah düzenli olarak yapmak önemlidir. Yatakların düzgünce yapılmış olması, odanın daha temiz ve düzenli görünmesini sağlar. Ayrıca yatakları havalandırmak için yorganları düzenli olarak dışarıya çıkarmak da faydalıdır.

   6. Temizlik Malzemelerini Doğru Kullanın:

   Farklı yüzeylerin temizliği için uygun temizlik malzemelerini kullanmak önemlidir. Temizlik ürünlerinin üzerindeki talimatları dikkatlice okuyun ve doğru şekilde kullanın. Kimyasal temizlik ürünleri kullanırken eldiven kullanmak da cildinizi korur.

   Bu ipuçlarını uygulayarak evinizi temiz ve düzenli tutabilirsiniz. Düzenli temizlik alışkanlıkları edinmek, evinizi her zaman misafirlerinize açık ve huzurlu bir ortam haline getirecektir.

   Kiracıların tadilat yapabilme hakları

   Kiracıların tadilat yapabilme hakları, bir kiralık mülkte yaşayan kiracıların mülkü istedikleri gibi düzenleyebilme ve değiştirebilme yetkisini içerir. Tadilat yapmak, kiracının mülkü kişiselleştirmesine ve daha yaşanabilir bir mekan yaratmasına yardımcı olur. Ancak, kiracıların tadilat yapabilme hakları bazı sınırlamalara tabidir ve ev sahibinin iznine bağlıdır.

   Tadilat yapabilme haklarına ilişkin en önemli unsur, kiracının kiralamış olduğu mülk üzerinde kalıcı değişiklikler yapma yetkisinin olup olmadığıdır. Kiracılar genellikle ev sahibinin onayı ile belirli tadilatları yapabilirler, ancak ev sahibi izin vermedikçe mülk üzerinde herhangi bir kalıcı değişiklik yapmak yasaktır. Bu nedenle, kiracıların tadilat yapmadan önce ev sahibi ile iletişim kurmaları ve izin almaları önemlidir.

   Tadilat yapılabilen alanlar genellikle duvarlar, döşeme, boya ve dekorasyon gibi iç mekan değişikliklerini içerir. Kiracılar, bu alanlarda tadilat yaparak evlerini kişiselleştirebilir ve kendi zevklerine uygun hale getirebilirler. Ancak, tadilat yaparken mülkün doğal yapısına zarar vermemek ve geri dönüşü mümkün olan değişiklikler yapmak önemlidir. Bunun yanında, tadilat sonrası mülkü eski haline getirme sorumluluğu da kiracıya aittir.

   Tadilat yapabilme hakları, hem kiracının konforunu artırmak hem de ev sahibinin mülkün değerini korumak için önemlidir. Ancak, kiracıların tadilat yapma haklarını kullanırken, ev sahibi ile iletişim ve anlaşma içinde olmaları gerekmektedir. Bu sayede hem kiracılar istedikleri tadilatları yapabilir hem de ev sahipleri mülklerini kontrol edebilir ve koruyabilir.

   • Kiracılar tadilat yapmadan önce ev sahibinden izin almalıdır.
   • Tadilat yapılacak alanlar ve değişiklikler önceden belirlenmelidir.
   • Tadilat sonrası mülkün eski haline getirilmesi kiracının sorumluluğundadır.
   • Tadilat yaparken mülkün doğal yapısına ve değerine zarar verilmemelidir.

   Tadilat Yapılabilen Alanlar

   Tadilat Yapılamayan Alanlar

   Duvarlar Tavan
   Döşeme Mutfak tezgahı
   Boya Banyo fayansları
   Dekorasyon Pencere ve kapılar

   Kira sözleşmesi şartları nelerdir?

   Kira sözleşmesi, ev veya işyeri gibi bir mülkiyetin belli bir süre için kiralanmasına ilişkin yapılan bir sözleşmedir. Kira sözleşmesi, kiracı ve ev sahibi arasında belirli hak ve yükümlülükleri düzenler ve tarafların haklarını korur.

   Bir kira sözleşmesinin şartlarına bakıldığında, sözleşmenin süresi, kira bedeli, depozito miktarı, ödeme şekli, evin teslim alınma ve teslim etme durumu gibi unsurların yer alması gerektiği görülür. Bu şartlar, tarafların anlaşmalarının bir parçasıdır ve herhangi bir anlaşmazlık durumunda referans olacak belgelerdir.

   Ayrıca, bazı kira sözleşmelerinde evin nasıl kullanılacağı, tadilat yapılabilme durumu, bakım ve onarım sorumluluğu gibi daha detaylı şartlara da yer verilebilir. Bu şartlar, ev sahibi ve kiracı arasında daha net bir işbirliği sağlar ve her iki tarafın haklarını korumaya yardımcı olur.

   • Kira sözleşmesi süresi: Kiracı ve ev sahibi arasında belirlenen bir süredir.
   • Kira bedeli: Kiracının her ay ödemek zorunda olduğu miktar.
   • Depozito miktarı: Kiracının evi teslim aldığında ödediği güvence bedeli.
   • Ödeme şekli: Kiracının kira bedelini nasıl ödeyeceği (nakit, banka havalesi, eft, vb.).
   • Evin teslim alınması ve teslim edilmesi: Kiracının evi nasıl teslim alacağı ve kiracılık süresi sonunda nasıl teslim edeceği.

   Kira Sözleşmesi Şartları

   Açıklama

   Kira süresi Sözleşmenin hangi tarihler arasında geçerli olacağı.
   Kira bedeli Sözleşmede belirtilen aylık kira tutarı.
   Depozito miktarı Teslimde ödenen güvence bedeli.
   Kira ödeme şekli Kiranın nasıl ödeneceği (nakit, banka havalesi, eft, vb.).
   Teslim alınma ve teslim etme durumu Kiracının evi nasıl teslim aldığı ve süre sonunda nasıl teslim edeceği.

   Kiracıların kira artışı konusunda hakları

   Kiracı Hakları ndaki bir başka konus ise, Kiracıların kira artışı konusunda hakları, Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu tarafından belirlenmiştir. Evin sahibi, kira sözleşmesinde belirtilen sürelerde ve belirli koşullar altında kira bedelini artırabilir. Ancak, kiracılar da kendi haklarını koruma hakkına sahiptir.

   Birinci madde, kira artışlarını düzenlemektedir. Buna göre, ev sahibi kira bedelini artırmak istiyorsa, öncelikle kira sözleşmesinde bu konu hakkında bir hüküm olması gerekmektedir. Sözleşmede kira artışını düzenleyen bir madde bulunması durumunda, ev sahibi belirtilen sürelerde ve koşullarda kira bedelini artırabilir.

   İkinci madde, kira artışının nasıl yapılacağını belirlemektedir. Kanuna göre, kira artışı oranı her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar olmalıdır. Bu oranın üzerinde bir artış yapmak isteyen ev sahibi, kiracı ile yeni bir anlaşma yapmalı ve bu anlaşma noter onayından geçmelidir. Ayrıca, kiracı kira artışına karşı herhangi bir itirazda bulunma hakkına sahiptir.

   • Birinci madde: Kira sözleşmesinde kira artışı hakkında hüküm bulunması gerekmektedir.
   • İkinci madde: Kira artışı oranı her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı kadar olmalıdır.
   • Üçüncü madde: Kira artışı için ev sahibi ve kiracı arasında yeni bir anlaşma yapılmalı ve bu anlaşma noter onayından geçmelidir.
   • Dördüncü madde: Kiracı kira artışına itirazda bulunma hakkına sahiptir.
   Maddenin İçeriği Hakkı Belirleyen Yasalar
   Birinci Madde Türk Borçlar Kanunu
   İkinci Madde Türk Medeni Kanunu
   Üçüncü Madde Türk Borçlar Kanunu
   Dördüncü Madde Türk Medeni Kanunu

   Kiracının haklarını nasıl koruyabilir?

   Kiracı hakları Nasıl koruyabilir sorusuda çok sorulan sorular arasındadır. Bir ev kiralamak birçok insanın hayatında önemli bir dönüm noktasıdır. Ancak, kiracının bazı haklara sahip olduğunu bilmek ve bu hakları korumak da bir o kadar önemlidir. Kiracıların haklarını nasıl koruyabileceği konusunda bilgi sahibi olmak, olası sorunları önceden çözmeye ve mağduriyet yaşamamaya yardımcı olabilir.

   İşte kiracının haklarını korumak için dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

   • Kira sözleşmesini dikkatlice inceleyin: Kiralama sürecinin en önemli adımlarından biri, kira sözleşmesini imzalamaktır. Ancak, sözleşme öncesinde ve imzalama aşamasında dikkatli olmanız gerekmektedir. Sözleşmedeki tüm maddeleri dikkatlice okuyun ve anlamadığınız, kabul etmek istemediğiniz şartları ev sahibiyle görüşerek düzeltme talebinde bulunun.
   • Depozito ve diğer ödemeler hususunda kayıt tutun: Ev sahibiyle yapılan depozito ödemesi gibi finansal işlemler, kiracının haklarını korumada önemli bir rol oynar. Bu nedenle, tüm ödemeleri banka havalesi veya çek gibi izlenebilir bir yöntemle yapmaya özen gösterin ve ödemelerinize dair bir kayıt tutun.
   • Yapılan tadilatları belgeleyin: Kiraladığınız evde yapacağınız tadilatlar için ev sahibiyle anlaşma sağladıysanız, bu tadilatları yaparken dikkatli olmanız ve her adımı belgelemeniz önemlidir. Tadilat sonrası fotoğraflar çekerek, ileride olası anlaşmazlıklarda kanıt olarak kullanabilirsiniz.

   Bu önemli noktaları dikkate alarak, kiracılar ev sahibiyle olan ilişkilerini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde sürdürebilirler. Kiracının haklarını korumak, hem ev sahibiyle olan anlaşmazlıkları engellemek hem de güvende hissetmek adına oldukça önemlidir.

   Kiracı Davalarında Emsal Kararlar

   Kiracı davalarında emsal kararlara ulaşmak için https://emsal.uyap.gov.tr/ sayfasına girip burada dilediğiniz emsal kararı aratabilirsiniz.

    

   Sık Sorulan Sorular

   Kira sözleşmesi, bir ev veya mülkün sahibi ile kiracı arasında yapılan ve kiracının mülkü belli bir süre kullanmasını sağlayan anlaşmadır.

   Kiracının haklarını belirleyen yasalar arasında Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu bulunmaktadır.

   Kiracılar genellikle aylık kira bedeli dışında depozito, aidat, vergi gibi ek ücretler de ev sahibine ödemekle yükümlüdür.

   Kiracılar, mülkü iyi bir şekilde koruma ve kullanma hakkına sahiptir. Ancak mülkü zarar vermeden kullanmak ve gerekli bakımı yapmak da kiracının sorumluluğundadır.

   Kiracılar, evin temizlik ve düzenini sağlamakla yükümlüdür. Günlük temizlik rutinlerini yerine getirmeli, gerektiğinde profesyonel temizlik hizmeti almalı ve ev sahibinin talimatlarına uymalıdır.

   Kiracılar, ev sahibi izniyle ve evin yapısına zarar vermeden bazı tadilatları yapma hakkına sahiptir. Ancak büyük tadilat ve değişiklikler için genellikle ev sahibiyle anlaşma sağlanmalıdır.

   Kira sözleşmesi şartları, kiralanan mülkün adresi, kira bedeli, ödeme şekli, süresi, depozito miktarı, tarafların sorumlulukları gibi konuları kapsar. Sözleşme, tarafların onayı ile yazılı olarak yapılmalıdır.

   Kiracıların kira artışı konusunda hakları, kira sözleşmesinde belirtilen artış oranını aşmamak şartıyla artış talebinde bulunmak, gerektiğinde kiracı hakem heyetine başvurmak ve mevcut kiralama süresi boyunca zam talebinde bulunmamaktır.

   Kiracının haklarını korumak için kira sözleşmesine dikkatlice göz atmak, sözleşmedeki şartlara uymak, ev sahibiyle iletişimde olmak, her türlü anlaşmazlıkta kanuni haklarını araştırmak ve gerektiğinde hukuki destek almak önemlidir.

    

   
   
   
   
   Ceza Avukatı
   İcra Takibi Nasıl Yapılır Haciz İşlemleri