BİZE ULAŞIN
×

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Miras bırakan ölmeden önce mirasçılarının bir kısmının veya tamamının mirastan hak almasını engellemek veya mirasçılarından bir kısmının daha fazla mal sahibi olmasını sağlamak ve bunun gibi birçok sebebe dayalı olarak işlemler yapmaktadır. Burada aslında karşılıksız kazandırma bir bağış işlemi olmasına rağmen satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi gösterilen bir işlem mevcuttur. Bu hallerde muris muvazaası dediğimiz hukuki ihtilaf doğmakta olup mirasçılardan herhangi biri bu yapılan işlemlerin iptali için dava yoluna gitmektedir.

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Bu davalarda genel yetkili Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Dava konusu şey eğer taşınmaz ise taşınmazın bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi görevli ve yetkili mahkemedir.

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   Söz konusu dava miras bırakanın ölümünden sonra istenilen tarihte açılabilmektedir. Dava hakkında herhangi bir hak düşürücü veya zamanaşımı süresi öngörülmemiştir.