BİZE ULAŞIN
×

   Ortaklığın Giderilmesi Davaları İzale-i Şuyu

   Ortaklığın Giderilmesi Davaları İzale-i Şuyu

   Ortaklığın Giderilmesi Davaları İzale-i Şuyu

   İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilmesi amacıyla açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi Aynen Taksim veya Satış Suretiyle iki yöntemle mümkündür. Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya gayrimenkule ortak olan tüm paydaşlara karşı açılır. Herhangi bir ortaklığın bitirilmesini talep edebilir. 

    

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davasında yetkili mahkeme taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Sulh Hukuk Mahkemesi’dir.

    

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   Bu davalarda zamanaşımı veya hak düşürücü süre bulunmamaktadır. He bir pay sahibi, dilediği zaman ortaklığın giderilmesi davası yoluyla ortaklığın sona erdirilmesini isteyebilir.

   Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şuyu) Davası Nedir