BİZE ULAŞIN
×

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü Seri muhakeme usulü 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 250. maddesinde yer almaktadır.Seri muhakeme usulü Cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde uygulama alanı bulur. Kamu davasının ertelenmesi kararı verilirse erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suçtan hüküm kurulmazsa kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek dava takipsiz bırakılır herhangi bir usul denenmesine gerek kalmaz.

   Şüpheli seri muhakeme usulünün uygulanmasını avukat huzurunda kabul etmelidir. Avukat kabul aşamasında bulunmak zorundadır. Avukatı bulunmayanlara Baro tarafından zorunlu avukat görevlendirilir.

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü

   Seri Muhakeme Ve Basit Yargılama Usulü

   Seri muhakeme usulü yalnızca CMK m. 250/1’de sayılan katalog suçlar için uygulama alanı bulmaktadır.

   Bu suçlardan bazıları;

   Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170)
   Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179/2,3)
   Parada sahtecilik (madde 197/2,3)
   Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228/1)

   Cumhuriyet savcısı şüpheliye seri muhakeme usulü kapsamındaki bir suç varsa soruşturma aşamasının sonunda seri muhakeme usulü hakkında gerekli bilgilendirmeleri ve açıklamaları yapar. Daha sonra şüpheliye seri muhakeme usulünün uygulanmasını teklif eder ve şüpheli de avukatı huzurunda teklifi kabul ederse seri muhakeme usulü uygulanır.

   Seri muhakeme usulünde uygulanacak yaptırım Cumhuriyet Savcısı tarafından TCK m 61/1 dikkate alınarak suçun yasal tanımında öngörülen alt ve üst sınırlar arasında bir temel ceza belirlenerek bu temel cezadan yarı oranında (1/2) indirim yapılarak sonuç ceza belirlenir. Savcılığın suçun cezasına yarı oranında indirim uygulamak suretiyle belirlediği bu yaptırımın mahkeme tarafından denetlenerek hüküm kurulması sureti ile usul tamamlanmış olur. Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece kurulan bu hükme itiraz etmek de mümkündür.

   Basit Yargılama Usulü

   Basit yargılama usulü; basit suçlar ile ağır suçlar arasında bir ayrım yapılmadan, tüm suçlar için duruşma açılmak suretiyle aynı yargılama usulünün uygulanmasıyla oluşacak iş yükü gücünün en aza indirilmesidir.

   Asliye ceza mahkemesinde, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını ve/veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilir.

   Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece sanık, mağdur ve şikayetçiye iddianame tebliğ edilir. Bu tebliğde sanık, mağdur ve şikayetçiye beyan ve savunmalarını 15 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmeleri gerektiği ve duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği bildirilir. Toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilir 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapılmaksızın ve cumhuriyet savcısının mütalaası alınmaksızın bir karar verilir. Mahkûmiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir (1/4) oranında indirilir.

   Basit yargılama usulü uygulanarak belirlenen sonuç cezaya, sanık avukatı itiraz edilebilir. Akabinde duruşma açılır genel hükümler çerçevesinde yargılamaya devam edilir. Mahkeme itiraz üzerine hüküm verirken basit yargılama usulüyle belirlediği kararla bağlı değildir. Yargılama sonucu daha azına veya fazlasına hükmedilebilir. İtiraz şüpheli dışında biri tarafından yapılırsa 1/4 oranındaki belirlenen hüküm korunur.

   Basit Yargılama Avukatın Önemi

   Basit yargılama usulünde hızlı, etkili ve şüpheli lehine getirilen bu sistemde savcılar ve mahkeme kadar avukatın rolü de gerçekten önemlidir. Bu nedenle Trabzon avukat, en iyi avukat, Trabzon avukatları, Trabzon ceza avukatları araştırmaları yaparak en iyi avukat ile anlaşma sağlayıp şüpheliye, hukuki danışmanlık vererek etkili savunma yapabilir, kanuni haklarınızı kullanabilirsiniz. Muhakeme sürecinde etkili ve hızlı bir şekilde yol izlemek için Kaynar Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir hukuki danışmanlık talep edebilirsiniz.

   Ceza Avukatı

   Trabzon Ağır Ceza Avukatı

   İcra Takibi Nasıl Yapılır Haciz İşlemleri