BİZE ULAŞIN
×

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali 2023

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali 2023

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali, Sosyal medya ve özel hayatın ihlali, günümüzde teknolojinin ve internetin hızla gelişmesiyle birlikte artan bir sorun haline gelmiştir. Özel hayatın ihlali, bir kişinin özel ve kişisel bilgilerinin, fotoğraflarının, videolarının veya diğer kişisel içeriklerinin izni olmadan yayınlanması veya paylaşılması anlamına gelir. Bu durum, hem bireyler hem de toplum açısından önemli etik, hukuki ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirebilir.

   Sosyal medya ve özel hayatın ihlali konusunda bazı önemli noktalar şunlardır:

   Kişisel Veri Güvenliği:

   Sosyal medya platformlarında kullanıcıların kişisel bilgileri ve verileri toplanır ve depolanır. Bu veriler, reklamcılık gibi amaçlar için kullanılabileceği gibi, kötü niyetli kişilerin eline geçerek kişisel hayatın ihlaline neden olabilir.

   Siber Zorbalık:

   Siber Zorbalık, Sosyal medya, maalesef siber zorbalık ve saldırganlık için bir platform haline gelmiştir. Kişiler, özel hayatlarının, kişisel görüşlerinin, fiziksel görünümlerinin ya da özel durumlarının hedefi haline gelebilir.

   Görüntü ve Video Paylaşımı:

   Görüntülü ve Video Paylaşımı, Sosyal medya platformları üzerinden özel fotoğrafların veya videoların izinsiz olarak yayınlanması, kişilerin mahremiyetini tehdit edebilir ve psikolojik etkilere yol açabilir.

   Dijital Takip:

   Dijital takip, Sosyal medya platformları, kullanıcıların aktivitelerini izlemek için çeşitli araçlar ve algoritmalar kullanır. Bu da kullanıcıların çevrimdışı davranışlarını takip etmek ve çeşitli reklam ve içerikleri kişiselleştirerek sunmak için kullanılır. Ancak, bu takip süreci bazen kullanıcıların rızası olmadan gerçekleşebilir ve özel hayatın ihlali olarak kabul edilebilir.

   Yanlış Bilgilerin Yayılması:

   Yanlış Bilgilerin Yayılması, sosyal medya, yanlış bilgilerin hızla yayılmasına katkıda bulunabilir ve bu da kişilerin itibarını ve özel hayatını olumsuz etkileyebilir.

   Hukuki Boyutu: Sosyal medya ve özel hayatın ihlali, birçok ülkenin hukukunda yer alan bir suç veya yasal ihlal olarak kabul edilir. İnternet kullanıcılarının temel haklarından biri olan özel hayatın gizliliği, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde ve birçok ülkenin anayasasında yer almaktadır.

   Bazı ülkelerde, özel hayatın ihlali suçlarına katı cezalar uygulanabilir ve tazminat talep edilebilir. Ancak, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen ihlallerin takibi ve cezalandırılması bazen zor olabilir, çünkü dijital ortamda izleri bulmak ve suçluları tespit etmek güçlük arz edebilir.

   Bireylerin Korunması: Bireyler, sosyal medyada kişisel bilgilerini paylaşırken dikkatli olmalı ve gizlilik ayarlarını doğru şekilde yapılandırmalıdır. Ayrıca, dijital ortamda yayınlanan içerikleri dikkatli bir şekilde seçerek, kişisel bilgilerin ve özel içeriklerin istenmeyen kişilerin eline geçmesini önlemeye çalışmalıdır.

   Sonuç olarak, sosyal medya ve özel hayatın ihlali, güvenlik, etik ve hukuki birçok sorunu beraberinde getiren önemli bir konudur. Bireylerin dikkatli ve bilinçli davranışları, sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunmada önemli bir rol oynayacaktır. Aynı zamanda, hükümetler ve sosyal medya platformları da kullanıcıların güvenliğini sağlamak ve özel hayatın ihlalini önlemek için uygun önlemleri almalıdır.

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

   Sosyal Medya ve Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

   Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali

   Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali, Kişinin sadece kendisine ait olan mahrem alanı özel hayatını oluşturmaktadır. Bu alan kişinin başkaları tarafından bilinmesini istemediği tüm bilgi ve belgeleri içermektedir. Bu bilgiler konut, kişisel ilişki, bilişim ve haberleşmeye dair içerikleri kapsamaktadır. Kamuya mal olma durumu özel hayatın gizliliğinin tek istinasıdır. TCK 134’ün ihlali halinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası gündeme gelecek ve bu suçun görüntü ya da ses kaydı alma şeklinde işlenmesi gibi özel hallerinde ise 1 kat ceza artırımı uygulanacaktır. İnternet çağında özel hayatın gizliliği suçu büyük önem arz etmekte olup Trabzon ve Karadeniz bölgesinde savunma avukatı arayan kişilerin araştırmakta olduğu bir konudur. Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemelerinden beraat kararı alınması bu suçlarda mümkündür. Soruşturma aşamasından sonra iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte kovuşturma süresince uzman ceza avukatı ile savunma yapmak kesin sonuç almaya elverişli olacaktır. Müştekiler açısından da uzman ceza avukatı ile şikâyet dilekçesi sunmak ve ertesinde vekil ile yargılama sürecini yürütmek sanığın cezalandırılması için büyük önem arz etmektedir. Fezlekeden, iddianameye kadar gelişen süreçte Emniyet, Jandarma ve kriminal inceleme birimleri tarafından toplanacak delillerin titizlikle uzman ceza avukatı tarafından incelenmesi hak kayıplarının önüne geçmenizi sağlayacaktır.

   Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçu

   Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinde düzenlenen bu suç, kişileri belli hukuki güvenceler altına almak amacıyla düzenlenmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesinin bakınız 1. Fıkrasına göre “ Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır” Bu maddenin 2. Fıkrasına göre ise “Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.”

   Özel hayat, kişinin sahip olduğu ve kendisini keşfedebildiği mahrem alan olup bu alanın gizliliği devletin korumaya aldığı önemli bir hukuki değerdir. Bununla beraber korunmakta olan bu hukuki değer bazı suçlarla karıştırılmaktadır. Özellikle karıştırılmaması gereken bu suçlar şunlardır;

   • Bilişim Suçları
   • Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
   • Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali
   • Kişisel Verileri Ele Geçirme, Yayma veya Başkasına Verme Suçu

   Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali Suçunun Cezası

   Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası TCK m.134’ de düzenlenmiştir. Bu suçun basit halini ele aldığımızda kişi 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmaktadır. Ancak bu suç, nitelikli olarak işlenirse cezanın 1 kat arttırılarak 2 yıldan 6 yıla kadar arttırılacağı öngörülmüştür. Örneğin bir kimse başka bir kimsenin evini izinsiz bir şekilde gözetlerse cezanın temel halinden cezalandırılır. Bununla beraber kişi başka bir kişinin evini izinsiz bir şekilde gözetlemekle birlikte bu özel alanın fotoğraflarını çekerse cezanın nitelikli halinden cezalandırılır.

   Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçunu bir kamu görevlisinin işlemesi durumu cezayı arttırıcı bir nedendir. Örneğin bu suçu bir hâkimin ya da avukatın işlemesi durumunda verilecek ceza ½ oranında arttırılır.

   Şikâyet Süresi ve Şikâyetten Vazgeçme

   Özel hayatın gizliliğinin ihlali halinde 6 aylık şikâyet süresi işlemeye başlar. Şikayete tabi olan bu suç çerçevesinde, hakkı ihlale uğrayan kişi bu süre zarfında kolluk kuvvetlerine ya da Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunmalıdır. Aksi halde kişi şikâyetinden vazgeçmiş sayılır.

   UNSURLAR

   • Fail                          =  Herkes olabilir
   • Mağdur = Herkes olabilir
   • Hukuki Konu = İnsanların mahremiyet alanlarına dair kamusal yarar
   • Şikâyet Uygulaması = Takibi şikâyete bağlıdır
   • Şikâyet Zamanışım Süresi = 6 ay

    

   Trabzon, Giresun, Artvin, Rize, Gümüşhane illerinde başlayacak ya da devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri için hukuki yardım almak üzere tarafımıza ulaşabilirsiniz. Şikayetçi vekili ya da şüpheli müdafii olarak hukuki görüş, mütalaa ve savunma için bizden bilgi alabilirsiniz.

    

   Ceza Avukatı

   Ceza Dava Dosyalarında Dikkat Edilmesi Gerekenler