BİZE ULAŞIN
×

   Sulh Ceza Mahkemelerinde Tutukluğa İtiraz

   Sulh Ceza Mahkemelerinde Tutukluğa İtiraz

   Sulh Ceza Mahkemelerinde Tutukluğa İtiraz

   Sulh Ceza Mahkemelerinde tutukluluğa itiraz etmek, tutuklu bir kişinin serbest bırakılması veya tutuklama koşullarının hafifletilmesi için yapılan hukuki bir başvurudur.

   Sulh Ceza Mahkemelerinde tutukluluğa itiraz başvurusu, tutuklu kişinin kendisi veya avukatı tarafından yapılabilir. Başvurunun, tutukluluğunun devamına itiraz etmek veya tutuklama koşullarını hafifletmek için yapılabileceği gibi, tamamen serbest bırakılma talebi de olabilir.

   Tutukluluğa itiraz başvurusu, Sulh Ceza Mahkemesi tarafından incelenir ve karara bağlanır. Mahkeme, tutuklama kararının devamını veya hafifletilmesini kararlaştırabilir veya tutukluluğun kaldırılmasına karar verebilir. Ancak, tutuklu kişinin suçlu olduğuna dair yeterli delil bulunduğu ve kaçma veya delilleri yok etme riskinin bulunduğu durumlarda tutuklama kararı devam ettirilebilir.

   Sulh Ceza Mahkemelerinde tutukluluğa itiraz etmek, tutuklu kişinin haklarını korumak ve adil bir yargılama sürecinin yürütülmesine katkı sağlamak açısından önemlidir. Bu nedenle, tutuklu kişinin kendisi veya avukatı, tutukluluğa itiraz başvurusunda bulunmak için hukuki bir hakka sahiptir.

   Sulh Ceza Mahkemelerinde Tutukluğa İtiraz

   Sulh Ceza Mahkemelerinde Tutukluğa İtiraz

   Sulh Ceza Hakimliği Nedir ? Görevleri Nelerdir ? 

   Yürütülen soruşturmalarda hakim tarafından verilmesi gerekli kararları almak ve alınan kararlara karşı itirazları incelemek amacıyla kurulmuştur. Görevleri şunlardır;

   • Gözlem Altına Alma Kararı

   • Yakalama Kararına İtiraz

   • Gözaltına Alma Kararına İtiraz

   • Tutuklama Kararı ve Tutuklamaya İtiraz

   • Adli Kontrol Kararı

   • El koyma Kararı

   • Cumhuriyet savcılarınca verilen kamu davasının açılmasına ilişkin kararlarını itiraz mercii olarak incelemek

   • Cumhuriyet savcılığı tarafından verilen dair kararını itiraz merci olarak incelemek

   İstinaf Kanun Yolu Nedir ?

   İstinaf olağan ve ikinci derece bir kanun yoludur. İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararları incelemek ve yapılan inceleme sonucunda yeniden karar vermekle görevlidir. Başka bir deyişle; vatandaşa verilen ikinci bir şans olarak da nitelendirilebilir.

   İstinaf Yoluna Başvuru Süresi Nedir Başvuru Nasıl Yapılır ?

   İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararı açıklamasından itibaren yedi gün içinde kararı veren mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine başvuru ile ilgili beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan tutanağa geçirilir ve hakime onaylattırılır. Karar istinaf yoluna başvuru sahiplerinin yokluğunda açıklanmışsa süre tebliğ tarihinden itibaren başlayacaktır.

   Temyiz Kanun Yolu Nedir ?

   İstinaf mahkemesinin bozma kararı dışında vermiş olduğu kararları inceler. Temyiz kanun yolu istinaf kanun yolunun devamı olarak düşünülebilir.

   Temyiz Başvuru Süresi Ne Kadardır Başvuru Nasıl Yapılır ?

   Temyiz yoluna başvuru; istinaf mahkemesinin (bölge adliye mahkemesinin) vermiş olduğu kararın tefhimi veya tebliğinden itibaren 15 gündür. Başvuru kararı veren istinaf mahkemesine bir temyiz dilekçesi verilerek yapılır.

   Yukarıda kısaca anlattığımız hususlar büyük önem taşımakta olup hak kayıplarının ve usulü hataların olmaması adına tüm bu süreci avukat ile yürütmek daha sağlıklı olacaktır.

   Asliye Ceza Davaları

   Ağır Ceza Davaları