BİZE ULAŞIN
×

   Ticari Davalar

   Ticari Davalar

   Ticari Davalar

   Ticari Davalar ; Ticari bir işletmeyi ilgilendiren her dava mutlaka ticari dava sayılmamaktadır. 6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun düzenlemesinde ticari davalar mutlak ve nispi ticari davalar diye ikiye ayrılır.

   A. Mutlak Ticari Davalar

   MADDE 4- (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;
   a) Bu Kanunda (Türk Ticaret Kanununda)
   b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,
   c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447,  yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

   Ticari Davalar

   Ticari Davalar


   d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
   e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,
   f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, 
   öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticari dava sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

    

   B. Özel kanun hükümleri gereğince mutlak Ticari Sayılan Davalar


   Ticari davalar sadece Türk Ticaret Kanununda sayılanlarla sınırlı olmayıp özel kanunlarda da ticari olduğu belirtilen davalar mevcuttur. 
   Özel kanunlarda ticari dava olduğu belirtilen davaları sayacak olursak:
   •    Finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar ticari dava niteliğindedir.(Finansal Kir. K. 31)
   •    İflas davası da borçlunun muamele merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde açılır (İİK 154/IV,156/Iİ158,173/I,174,182,235,254,313-314).
   •    TİRK.’nin 22. maddesine göre bu kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar, ticaret sicilinin bulunduğu mahallin ticaret mahkemesinin görevi dahilindedir.
   •    Kooperatifler K. 99 maddesi uyarınca bu kanundan düzenlenen hususlardan doğan davalar, tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın ticari sayılır.
   •    Oda ve borsa üyelerine verilen disiplin cezaları (5590 S.k. m. 74/8) .

   C. Nispi Ticari Davalar

   Her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olması halinde ticari nitelikte sayılan davalardır. TTK’nın 4/1. maddesine göre, her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan ve iki tarafı da tacir olan hukuk davaları ticari dava sayılır.

   Trabzon Şirket Avukatı

   Haksız Rekabet