Gayrimenkul Hukuku

Anasayfa » Faliyet Alanlarımız » Gayrimenkul Hukuku
10.12.2021
Kamulaştırmasız El Atama Kamulaştırmasız el atama, Kamu hukuku açısından, kamulaştırmasız el atama yasalara aykırı bir eylemdir. Kamulaştırma, devletin belirli bir kamu yararı nedeniyle, özel mülkiyete konu olan taşınmazları devletin eline geçirmesi ve karşılığında sahiplerine belirli...
DEVAMINI OKU →
10.12.2021
Kamulaştırma Davaları Kamulaştırma Davaları ; Kamulaştırma, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ile düzenlenmiş olup yetkili idare tarafından kamulaştırmayı zorunlu kılan bir kamu yararı olması halinde özel mülkiyete konu olan taşınmazın bedeli karşılığında Kamulaştırma Kanunundaki esaslara göre...
DEVAMINI OKU →
10.12.2021
Ortaklığın Giderilmesi Davaları İzale-i Şuyu İzale-i Şuyu veya ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu taşınır veya taşınmaz malda ortaklar arasındaki paydaşlığa son verilmesi amacıyla açılmaktadır. Ortaklığın giderilmesi Aynen Taksim veya Satış Suretiyle iki yöntemle mümkündür. Ortaklığın giderilmesi davası, menkul veya...
DEVAMINI OKU →
10.12.2021
Ecrimisil Davaları Ecrimisil davaları, taşınmazınızı dilediğiniz gibi kullanmanıza engel bir durum söz konusu olduğunda taşınmazınızdan haksız kazanç elde eden ve işgal edenlerden meydana gelen zarara karşılık açılan tazminat davasıdır. Ecrimisil davaları, bir kişinin başka bir...
DEVAMINI OKU →
10.12.2021
Mirastan Mal Kaçırma Davaları Mirastan Mal Kaçırma Davaları, Miras bırakan ölmeden önce mirasçılarının bir kısmının veya tamamının mirastan hak almasını engellemek veya mirasçılarından bir kısmının daha fazla mal sahibi olmasını sağlamak ve bunun gibi birçok...
DEVAMINI OKU →
10.12.2021
Tapu İptal Ve Tescil Davaları Tapu İptal Ve Tescil Davaları : Kişiler taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkını kural olarak  tapuda tescille kazanırlar. Kanunda bu yönde belirlenen usullere göre yapılmayan yani yolsuz tescil sebebiyle mülkiyet hakkı elinden...
DEVAMINI OKU →