BİZE ULAŞIN
×

   Trabzon Boşanma Avukatı

   Trabzon Boşanma Avukatı

   Trabzon Boşanma Avukatı

   Trabzon boşanma avukatı ; Biz boşanma avukatı olarak trabzonda boşanma avukatının ne kadar sıkıntılı bir süreç olduğunu çok iyi biliyoruz Trabzonda boşanma avukatı bulmak sıkıntılı bir iştir, çünkü her boşanma davası kolaylıkla sonuçlanmıyor, anlaşmalı boşanda davalarında bir kaç dilekçe ile boşanma sağlanabiliyor ama çekişmeli boşanma davalarında bu iş bu kadar kolay olmuyor maalesef. Trabzonda Çekişmeli boşanma sürecinde en çok karşılaşılan sorunlardan bazıları şu şekildedir; Tazminat Davası, Vekalet Davası, Nafaka Davası, Çocuğun velayeti, tazminat nafaka, mal paylaşımı sorunları ile kaşılaşılabiliyor. 

   En İyi Boşanma Avukatı

   Boşanma davası açmak için öncelikle trabzonda boşanma avukatı bulmanız gerekmektedir, daha sonrasında boşanma türünü seçmeniz gerekmektedir. Kanunlarımızda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda boşanma sebepleri ikiye ayrılmıştır. Bu Sebeplerin birincisi Genel Boşanma İkinci ise Özel Boşanma Davalarıdır. Genel Boşanma davaları ile Özel Boşanma Davalarını biraz inceleyelim.

   Anlaşmalı boşanma davası veya çekişmeli boşanma davalarına Aile Mahkemelerinde görülmektedir.

   Genel Boşanma Davaları

   Genel boşanma davaları dediğimiz konu Türkiye’de Ve Trabzonda anlaşmalı boşanma olarak da geçmektedir. Anlaşmalı Boşanma Davaları; kişilerin bir birileri ile anlaşamamaları hukuki anlanda şiddetli geçimsizlik olarak da bilinir, Taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsılması sonucu ortak hayatın kurulamamasından kaynaklı boşanmalara genel boşanma diyebiliriz. Genel Boşanma Davalarında yani Anlaşmalı Boşanma Davalarınında yapmanız gereken trabzon en iyi boşanma avukatı nı bulmak olacaktır.

   trabzon boşanma avukatı

   trabzon boşanma avukatı

   Özel Boşanma Davaları

   Genel boşanma davaları halk arasında çekişmeli boşanma davası olarak da bilinmektedir. Genel boşanma sebepleri gibi sınırsız sayıda olmayıp kanunumuzda aşağıdaki şekilde sıralanmıştır;

   Zina:

   Evli bir kişinin eşi dışında bir başka kimseyle cinsel ilişki kurmasıdır. Zina sebebiyle boşanma davası davayı açan eşin zinayı öğrenmesinden başlayarak 6 ay her halde 5 yıl içinde zina sebebine dayanılarak boşanma davası açılmalıdır.

   Hayata Karşı Kast:

     Eşin yaşam hakkına karşı kasten yapılan saldırı niteliğindeki davranışlarıdır. Söz konusu eylemin kasten gerçekleştirilmesi yeterlidir. Bu madde kapsamında dava açılabilmesi için bu sebebi öğrenme tarihinden itibaren 6 ay ve her halde 5 yıl içinde dava açılmalıdır.

   Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış:

    Eşlerden birinin diğer eşi toplum içinde aşağılaması, küçük düşürmesi ve hakaret etmesi gibi davranışlardır.

   Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme: 

   Eşlerden birinin sürekli bir şekilde toplumca kabul görmüş namus, şeref itibar gibi değerlere aykırı bir hayat sürmedir.(kumarbazlık, genel ev işletmek vb. durumlar)Hak düşürücü süre yoktur, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme davası her zaman açılabilir.

   Terk:

    Eşlerden birinin evlilik birliğinin kendisine yüklemiş olduğu sorumluluğu ihlal etmek suretiyle ortak konutu terk etmesi ve herhangi bir haklı sebebi olmaksızın ortak konuta geri dönmemesi halinde söz konusudur. Evden giden en az 6 ay boyunca kesintisiz şekilde sürmüş olmalıdır.Bu davayı açmak isteyen taraf eviterk eden eşe usulüne uygun şekilde ihtarname göndermiş olmalıdır. Terk eden eşe dön çağrısında bulunacak ve terk eden eşin 2 aylık süre içinde eve dönemesini isteyecektir, bu süre zarfında dönmediği takdirde terk nedenine dayanarak boşanma davası açacağını bildirecektir. Yapılan ihtara ve verilen 2 aylık süreye rağmen eve dönmeyen eşe karşı artık bu eşin başka bir kusurunun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın diğer eş tarafından boşanma davası açılacaktır.

   Akıl hastalığı:

   TMK 165 maddesine göre “eşlerden biri akıl hastası olup bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir”. Akıl hastalığı sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için akıl hastalığının evlilik birliğinin içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir. Akıl hastalığı sebebine dayanarak açılacak boşanma davalarında hak düşürücü süre yoktur, açıklanan sebeplerin varlığı halinde her zaman dava açılabilir.

    

   Trabzon Anlaşmalı Boşanma Avukatı 

   Trabzon Çekişmeli Boşanma Avukatı