BİZE ULAŞIN
×

   Trafik Kazası Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Tazminat Davaları, Türkiye’de ve Trabzon’da Trafik kazaları nedeniyle meydana gelen zararın tazmini davaları ülkemizde en yaygın hukuki sorunlardan biridir. Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazaları neticesinde kusurlu sürücünün trafik sigortasından veya şahsı tarafından uğranılan zarar kısa süre içerisinde karşılanabilmektedir.

   Trafik Kazası Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Tazminat Davaları

   Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nedir ?

   Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanmış olaya trafik kazası denir. Bu kazanın meydana getirdiği zararların giderilmesi amacıyla zarara uğrayan kişiler tarafından trafik kazasında sorumluluğu bulunan kimselere karşı açılan dava türüdür.

   Yaşanan trafik kazasının hemen ardından neler yapılmalıdır hususu gündeme geldiğinde öncelikle kaza sonucunda maddi bir hasar meydana gelmişse taraflarca usulüne uygun şekilde tutanak tutulmalıdır.

   Çünkü bu tutanak dava aşamasında zarara uğrayan kişi için bir delil mahiyetinde olacaktır. Şayet taraflar tutanak tutmamışsa; dava açma hakları açısından bir kayıp meydana gelmeyecektir. Yani görüleceği üzere tutanak tutmak bir zorunluluk olmayıp yalnızca zararın ispatı açısından önem arz etmektedir.

   6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 49.maddesine göre “kusurlu bir hareketle başkasına zarar veren kişi bu zararı tazmin etmekle yükümlüdür.”

   İlgili maddede açıkça düzenlendiği gibi bir kişi kusurlu ve hukuka aykırı bir fiil neticesinde başkasını zarara uğratıyorsa bu zararı gidermek zorundadır. Tazminat davalarının açılabilmesinin hukuki gerekçesi bu maddedir.

    

   Kimler Dava Açabilir ?

   Trafik kazası neticesinde ölüm mü meydana gelmiş yoksa yaralanma mı öncelikli olarak bunun tespiti gereklidir ayrıca yaralanmada kendi içinde ağır olup olmadığının belirlenmesi gereklidir. Bu sebeple dava açabilecek kişilerin tespiti için, zarar görenin ölümü, ağır olmayan yaralanma ya da ağır yaralanma şeklinde üçlü ayırım yaparak inceleyelim.

   Ölümlü Trafik Kazalarında;

   En önemli nokta ölenden yaşarken destek görüp görülmediğidir. Yani ölenden yaşarken destek gören herkes bu davayı açabilecektir. Eğer ölen kişi evli ise; eş ve çocuklar, ölen kişi bekarsa anne ve babasına destek verdiği kabul edilir ve bu nedenle anne/babanın ölen tarafından destek gördüklerini ispatlamalarına gerek yoktur. Ne var ki; bu kişiler dışındaki yakınlar ölenden yaşarken destek gördüklerini ispatlamak zorundadırlar. Yani ölenin kardeşleri, onunla aynı çatı altında uzun süreden beri beraber yaşayan kişiler, nişanlısı , ölenden düzenli yardım gören kişiler(burs verdiği öğrenciler vs.)

   Ağır Bedensel Yaralanma Söz Konusu İse;

   Ağır bedensel yaralamadan anlaşılması gereken kişinin organ ya da uzuv kaybı veya hayati fonksiyonlarını yeteri ölçüde yerine getirememesidir. Yaralanan kişinin bizzat kendisi dava açabilir. Yakınlarının (anne/baba, nişanlısı, kardeşleri) maddi tazminat davası açma hakları bulunmamaktadır yalnızca manevi tazminat davası açabilirler.

   Ağır Olmayan Yaralanma Meydana Gelmişse;

   Bu durumda yakınlarının maddi veya manevi tazminat davası açma hakları bulunmayıp zarar gören kişi bizzat kendisi dava açabilecektir.

   Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 15.102019 T. 2017/602 E. 2019/9410 K. Sayılı kararında;“…O halde mahkemece, meydana gelen trafik kazası sonucu davacı, eşi S.’nin ölümü nedeniyle duyduğu acı ve elemin kısmen de olsa giderilmesi amacıyla; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, davacının ölene olan yakınlığı nedeniyle duyacakları elemin derinliği göz önünde tutularak olay tarihindeki paranın alım gücüne uygun düşen, adı geçen davacı için hak ve nesafet kuralları çerçevesinde daha yüksek tazminata hükmedilmesi gerekirken,somut olay ile bağdaşmayan düşük miktarda tazminata hükmedilmiş ve kararın bozulması gerekmiştir…” şeklinde hüküm vermiştir.

   10 yıllık zamanaşımına tabi olan bu davalarda sigorta, sürücü ya da araç işletenin sorumluluğuna başvurmak için kaza nedeniyle açılan tazminat davalarında tecrübe sahibi bir hukuk bürosuyla çalışılması dava sahibine daha hızlı bir sonuç sağlayacaktır.

   Trafik Kazası Tazminat Davaları