BİZE ULAŞIN
×

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları : Kişiler taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkını kural olarak  tapuda tescille kazanırlar. Kanunda bu yönde belirlenen usullere göre yapılmayan yani yolsuz tescil sebebiyle mülkiyet hakkı elinden alınan mağdur olanlar, tescilin yolsuz olduğunu iyiniyetli olmayan üçüncü şahıslara karşı bu davaları açmaktadırlar. 

   Yolsuz tescil birden çok sebeple ortaya çıkabilir. Örnek vermek gerekirse mirastan mal kaçırma amacıyla muris muvazaasına dayalı, sahte vekâletnameye dayalı, ehliyetsizlik nedeniyle, kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan, imar uygulamalarından doğan ve her türlü yolsuz tescil sebebine dayalı olarak tapu iptal ve tescil davası açılabilmektedir. Hak kaybına uğrayanlar iş bu dava yoluyla tescilin hukuka uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları

   Tapu İptal Ve Tescil Davaları

   Tapu İptal Davaları

   Tapu iptal davası, bir taşınmaz malın sahipliği ile ilgili olarak tapu kaydının yanlışlığı veya hileli işlem sonucu gerçek sahibinin tapudaki kaydının değiştirilmesi durumunda açılan bir dava türüdür.

   Bu davalar genellikle şu durumlarda açılır:

   Tapu kaydının hukuka aykırı olarak yapılması:

   Tapu kaydının, hukuka aykırı bir şekilde yapılması veya tapu sicilinde gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer alması durumunda tapu iptal davası açılabilir.

   Tapu kaydının sahte belgeyle yapılması:

   Tapu kaydının sahte belge veya bilgi kullanılarak yapıldığı durumlarda tapu iptal davası açılabilir. Bu durumda, gerçek sahip tapu kaydının sahte olduğunu iddia ederek tapunun iptalini ve kendisinin tapu kaydının yapılmasını talep eder.

   Tapu kaydının dolandırıcılık sonucu yapıldığı durumlar:

   Bir dolandırıcılık sonucu gerçek sahibinin tapu kaydının değiştirilmesi durumunda tapu iptal davası açılabilir. Bu durumda, gerçek sahip tapunun iptalini ve kendisinin tapu kaydının yapılmasını talep edebilir.

   Tapu kaydının miras veya mal paylaşımı sonucu hatalı yapılması:

   Miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçılar arasında yapılan mal paylaşımı sonucu tapu kaydının hatalı yapılması durumunda tapu iptal davası açılabilir. Bu durumda, tapu kaydının düzeltilmesi ve gerçek sahibin tapu kaydının yapılması talep edilir.

   Tapu iptal davaları, taşınmaz malın sahipliği ile ilgili olarak çok önemli hukuki işlemlerdir. Bu nedenle, bu davaların mahkemede başarılı bir şekilde sonuçlanması için tecrübeli bir avukatın desteği gereklidir. Avukat, davanın her aşamasında müvekkilini temsil ederek, gerekli hukuki işlemleri yapar ve müvekkilinin haklarını korur.

   Tapu İptal Avukatı

   Tapu iptal davaları, taşınmaz malın sahipliği, tapu kaydı, satış sözleşmesi gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan hukuki davaların genel adıdır. Tapu iptal davalarında bir avukatın desteği oldukça önemlidir. Tapu iptal davası avukatı, müvekkilinin haklarını korumak ve savunmak için şu görevleri üstlenir:

   1. Müvekkilin haklarını korumak: Tapu iptal davaları, taşınmaz malın sahipliği ve kaydı gibi önemli konulara ilişkin olduğu için, müvekkilin haklarını korumak ve savunmak en önemli görevlerden biridir. Avukat, müvekkilinin haklarını korumak için gerekli delilleri toplar ve mahkemede müvekkilin haklarını savunur.

   2. Davanın açılması için gerekli belgeleri hazırlamak: Tapu iptal davalarında avukat, müvekkilin taleplerini içeren dava dilekçesini hazırlar ve mahkemeye sunar. Bu dilekçede, müvekkilin talepleri detaylı bir şekilde açıklanır ve mahkemede müvekkilin haklarının korunması sağlanır.

   3. Delilleri toplamak ve sunmak: Tapu iptal davalarında, avukat, müvekkilin haklarını destekleyecek delilleri toplar ve mahkemede sunar. Bu deliller arasında tapu kayıtları, satış sözleşmesi, vekaletname ve diğer resmi belgeler yer alabilir.

   4. Davayı takip etmek: Tapu iptal davası avukatı, davayı takip ederek müvekkilin haklarını korur. Davanın ilerleyişi hakkında müvekkili bilgilendirir ve gerekli olan tüm adımları atar.

   5. Mahkeme kararına itiraz etmek: Mahkeme kararının müvekkilin lehine olmaması durumunda, avukat gerekli itirazları yapar ve müvekkilin haklarının korunması için gerekli tüm yasal adımları atar.

   6. Alternatif çözümler sunmak: Tapu iptal davalarında, avukat, müvekkilin haklarını savunmak için alternatif çözümler sunabilir ve mahkeme ile müzakere yaparak uzlaşma sağlayabilir.

   Tapu iptal davaları, taşınmaz malın sahipliği, tapu kaydı, satış sözleşmesi gibi konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle açılan hukuki davaların genel adıdır. Bu nedenle, tapu iptal davası avukatı, müvekkilin haklarını korumak ve savunmak için gerekli tüm adı

   Tapu Tescil Davaları

   Tapu tescil davası, bir taşınmaz malın tapuda kaydının yapılması için açılan bir dava türüdür. Tapu tescil davaları, genellikle şu durumlarda açılır:

   Taşınmaz malın yeni sahibinin tapuda kaydının yapılması:

   Taşınmaz malın yeni sahibi, malın satın alımı veya başka bir yolla elde etmesi sonucunda tapuda kaydının yapılması için tapu tescil davası açabilir.

   Taşınmaz malın mirasçılar arasında paylaşımı sonrası tapuda kaydının yapılması:

   Miras bırakanın ölümü sonrasında mirasçılar arasında yapılan mal paylaşımı sonucu bir taşınmaz malın yeni sahibi ortaya çıktığında tapu tescil davası açılabilir.

   Taşınmaz malın miras bırakanın borçlarından dolayı haciz altında kaldığı durumlarda tapu kaydının düzeltilmesi:

   Miras bırakanın borçlarından dolayı taşınmaz malın haciz altına alınması sonucu tapuda kaydının yanlışlıkla düzeltilememesi durumunda, yeni sahibi tapu tescil davası açarak tapuda kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

   Tapu kaydının eksik veya hatalı olması durumunda düzeltilmesi:

   Tapu kaydı üzerinde gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı durumlarda, tapu tescil davası açılarak tapu kaydının düzeltilmesi talep edilebilir.

   Tapu tescil davaları, taşınmaz malın sahipliği ile ilgili önemli hukuki işlemlerdir. Bu nedenle, davayı açmak ve yürütmek için tecrübeli bir avukatın desteği gereklidir. Avukat, müvekkilinin tapu kaydının yapılması için gerekli belgeleri hazırlar, dava dilekçesini hazırlayarak mahkemeye sunar ve davayı takip eder.

   Tapu Tescil Avukatı

   Tapu tescil davaları, taşınmaz malın sahipliği ile ilgili önemli hukuki işlemlerdir. Bu nedenle, tapu tescil davalarında bir avukatın desteği oldukça önemlidir. Tapu tescil davası avukatı, müvekkilinin haklarını korumak için şu görevleri üstlenir:

   1. Müvekkilinin haklarını korumak: Tapu tescil davaları, taşınmaz malın sahipliği ile ilgili olduğundan, müvekkilin haklarını korumak en önemli görevlerden biridir. Avukat, müvekkilinin haklarını korumak için gerekli delilleri toplar ve mahkemede müvekkilinin haklarını savunur.

   2. Tapu kaydının yapılması için gerekli belgeleri hazırlamak: Tapu tescil davalarında avukat, müvekkilin taşınmaz malının tapu kaydının yapılması için gerekli belgeleri hazırlar. Bu belgeler arasında tapu senedi, satış sözleşmesi, vekaletname ve diğer resmi belgeler yer alabilir.

   3. Dava dilekçesi hazırlamak: Avukat, müvekkilinin taleplerini içeren dava dilekçesini hazırlar ve mahkemeye sunar. Dava dilekçesi, müvekkilin taleplerini detaylı bir şekilde açıklar ve mahkemede müvekkilin haklarının korunmasını sağlar.

   4. Davayı takip etmek: Tapu tescil davası avukatı, davayı takip ederek müvekkilin haklarını korur. Davanın ilerleyişi hakkında müvekkilini bilgilendirir ve gerekli olan tüm adımları atar.

   5. Mahkeme kararına itiraz etmek: Mahkeme kararının müvekkilin lehine olmaması durumunda, avukat gerekli itirazları yapar ve müvekkilin haklarının korunması için gerekli tüm yasal adımları atar.

   Özetle, tapu tescil davaları, taşınmaz malın sahipliği ile ilgili önemli hukuki işlemlerdir ve bu nedenle bir avukatın desteği oldukça önemlidir. Tapu tescil davası avukatı, müvekkilin haklarını korumak için gerekli tüm adımları atar ve müvekkilin haklarının korunmasını sağlar.

   Yetkili ve Görevli Mahkeme

   Tapu iptal ve tescil davaları taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Taşınmazların bulunduğu yer mahkemeleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereği kesin yetkilidir. 

   Dava konusu malvarlığı olması sebebiyle görevli mahkeme aksine bir düzenleme olmadığı sürece  Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

    

   Zamanaşımı ve Hak Düşürücü Süre

   Dava açmak için genel olarak herhangi bir süre olmamakla birlikte Türk Medeni Kanununda düzenlenen aşağıdaki hallerde iptal davası açılamayacaktır.

   Olağan zamanaşımı

   Madde 712- Geçerli bir hukukî sebep olmaksızın tapu kütüğüne malik olarak yazılan kişi, taşınmaz üzerindeki zilyetliğini davasız ve aralıksız olarak on yıl süreyle ve iyiniyetle sürdürürse, onun bu yolla kazanmış olduğu mülkiyet hakkına itiraz edilemez.

   Olağanüstü Zamanaşımı

   MADDE 713- Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.

   Avukata Vekalet Nasıl Verilir

   Mirastan Mal Kaçırma Davaları