BİZE ULAŞIN
×

   Ağır Ceza Davaları

   Ağır Ceza Davaları

   Ağır Ceza Davaları

   Ağır ceza davaları , ceza miktarı açısından en ağır suçların yargılanmasının yapıldığı mahkemedir. Türk ceza kanununda ağır ceza mahkemesinin bakmakla görevli kıldığı suç tiplerini şu şekilde sınıflandırmıştır. Burada önemle belirtmemiz gereken husus ceza kanunumuz dışında özel kanunlar başka suçlara bakmakla görevli kılmadığı sürece aşağıda sıralayacağımız suçlara ağır ceza mahkemesi bakmaktadır.

   Ağır Ceza Davaları

   Ağır Ceza Davaları

   Ağır Ceza Davaları

   Kasten Adam Öldürme Suçu

   Kasten adam öldürme, ceza hukukunda en ağır suçlardan biridir ve cezası ömür boyu hapis ya da idam cezasıdır. Kasten adam öldürme suçu, bir kişinin başka bir kişiyi bilerek ve isteyerek öldürmesi anlamına gelir.

   Kasten adam öldürme suçu, genellikle birden fazla unsuru içeren bir suçtur. Bu unsurlar arasında bir kişiyi öldürme kastı, öldürmenin gerçekleşmesi, öldürmenin hukuka aykırı olması ve failin suçlu olduğunun kanıtlanması gibi faktörler yer alır.

   Kasten adam öldürme suçu, birçok ülkede ağır bir ceza ile karşılanır. Suçlu bulunan kişiler, cezaevinde uzun yıllar geçirebilirler veya hatta idam edilebilirler. Bu nedenle, kasten adam öldürme suçu çok ciddiye alınır ve savcılar ve mahkemeler tarafından en üst düzeyde cezalandırılır.

   Uyuşturucu Madde İmal veya Ticareti Suçu

   Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesinde düzenlenmiştir. Bu suçun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasıdır.

   Maddeye göre, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal eden, ithal veya ihraç eden, satan, bulunduran, nakleden veya kullanmak için satın alan kişi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılır. Ancak, suçun işlenmesi sonucu ölüm veya yaralanma gibi sonuçlar doğarsa, faile verilecek ceza daha da ağırlaştırılabilir.

   Uyuşturucu madde imal veya ticareti suçu, diğer suçlardan farklı olarak, cezai yaptırımı yanı sıra sosyal, ekonomik ve sağlık alanlarında da ciddi sonuçlar doğurabilir. Uyuşturucu ticareti, toplum sağlığına zarar veren, bağımlılık yaratan ve suç örgütlerinin faaliyetlerini besleyen bir suç olarak kabul edilmektedir.

   Netice Nedeniyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu

   Netice nedeniyle ağırlaşmış yaralama suçu, bir kişinin yaralanmasına sebep olmanın ötesinde, yaralanmanın sonucunda kişinin hayatını tehlikeye atan, kalıcı bir hastalığa veya bedensel engelliliğe neden olan veya uzun süreli iş göremezliğe yol açan eylemleri ifade eder.

   Bu suç, kasten yaralama suçundan daha ağır bir suç olarak kabul edilir ve daha ağır cezalarla sonuçlanabilir. Örneğin, Türk Ceza Kanunu’na göre, netice nedeniyle ağırlaşmış yaralama suçu işleyen kişiye 12 ila 24 yıl arasında hapis cezası verilebilir.

   Bu suçla ilgili olarak, mağdurun yanı sıra, olayın görgü tanıkları, sağlık görevlileri, polis memurları ve diğer tanıklar da ifade verebilir. İddianame hazırlanırken, bu ifadeler de göz önünde bulundurulur ve suçun işlenme şekli ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi sağlayabilir.

   Nitelikli Dolandırıcılık Suçu

   Nitelikli dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen dolandırıcılık suçunun nitelikli hallerinden biridir. Dolandırıcılık suçu; kişileri aldatarak, hileli davranışlarla veya başka bir yolla maddi bir çıkar elde etmek amacıyla gerçekleştirilen bir suçtur. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise, dolandırıcılık suçunun işlenmesi sırasında belirli şartların gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan bir suçtur.

   Türk Ceza Kanunu’na göre, nitelikli dolandırıcılık suçu; dolandırıcılık suçunun:

   • Nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, vergi kaçakçılığı, kara para aklama, menfaat sağlama suçlarından biri ile birlikte işlenmesi halinde,
   • Kişinin nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı ağır hapis cezasına çarptırılmış olması halinde,
   • Kişinin 10 veya daha fazla kişiyi dolandırmış olması halinde,
   • Kamu kurum ve kuruluşlarının dolandırılması halinde,
   • Bir suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde,

   şeklinde nitelikleri bulunmaktadır.

   Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişiler, hapis cezası ve ağır para cezası gibi cezalara çarptırılabilirler. Bu nedenle, nitelikli dolandırıcılık suçuyla suçlanan kişilerin mutlaka bir avukatla çalışmaları ve savunmalarını iyi bir şekilde hazırlamaları gerekmektedir.

   Yağma Suçu

   Yağma suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 149. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, bir kimsenin elinde bulunan veya üzerindeki eşyasını, hırsızlık suçunu işleyerek veya başka bir suç işlemeye zorlayarak veya tehdit kullanarak zorla alma eylemi yağma suçunu oluşturur.

   Yağma suçu, hırsızlık suçundan farklı olarak, zor kullanılarak gerçekleştirilen bir suçtur. Bu nedenle cezai yaptırımı da hırsızlık suçundan daha ağırdır. Yağma suçunun cezası, üç yıldan oniki yıla kadar hapis cezasıdır.

   Ayrıca, yağma suçu başka bir suçun işlenmesi sırasında da gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir banka soygununda yağma suçu işlenmiş olabilir. Bu durumda, yağma suçu, asıl suçun yanında ayrı bir suç olarak cezalandırılır.

   Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

   Resmi belgede sahtecilik suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 204. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarının düzenlediği resmi belgelerde değişiklik yapmak, sahte belge düzenlemek, gerçeğe aykırı belge kullanmak gibi eylemler suç teşkil etmektedir.

   Resmi belgede sahtecilik suçu, kamu düzeni ve güvenliği açısından son derece önemlidir ve ağır cezaları vardır. Bu suçu işleyen kişiler, 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirler.

   Resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili davaların açılması durumunda, şüpheli veya sanık avukatları, müvekkillerini savunmak ve haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar. Bu işlemler arasında, delillerin toplanması, duruşmalara hazırlık yapılması, savunma stratejilerinin belirlenmesi, savunma makamlarına sunulacak dilekçelerin hazırlanması ve müvekkillerinin haklarını savunmak için gerekli tüm adımların atılması yer alır.

   Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemesi bakmakla görevlidir.

   Trabzon Ağır Ceza Avukatı

   Asliye Ceza Davaları